nps लेबलसह पोस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा
परिभाषीत पेन्शन योजना शासन आदेश
Dcps समितीस मुदतवाढ nps
जुनीपेन्शन संदर्भात जालना येथे सहविचार सभा
कुटुंब निवृत्तीवेतन व रुग्णता सेवा निवृत्ती झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत
त्रिसदस्य समितीचे जुनी पेन्शन संदर्भात कार्य सुरू..#nps, #oldpension,
पेन्शन संघर्ष  यात्रा दिवस ३ रा.....#pension #dcps #nps

Ads

YOUR EXISTING AD GOES HERE