मुख्य सामग्रीवर वगळा
मुल्यशिक्षण लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

मुल्यशिक्षण moral story

मूल्य शिक्षणाने एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्व तयार व्हाव म्हणून प्रयत्न केला जातो.चांगले किंवा वाईट या दोन्हीतील सापेक्ष संकल्पना आहेत. एखादी चांगली वाटणारी गोष्ट इतरांना चांगली वाटेल तसे नसते. आज प्रत्येक व्यक्तीला मुल्यशिक्षणाची गरज असून ते शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. बालवयापासून,आपल्या,आई-वडी…