मुख्य सामग्रीवर वगळा
मोफत गणवेश लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

मोफत गणवेश वाटपास उपयुक्त

मोफत शालेय गणवेशासाठी उपयुक्त असलेले संपूर्ण फाईल आज आपणासाठी डिजिटल स्कूल समूहावर देत आहोत.  या फाईल मुळे आपल्याला गणवेश खरेदी प्रक्रियेतील संपूर्ण फॉर्म उपलब्ध होणार असून याचा फायदा आपल्या रेकॉर्ड मेंटेन करण्यासाठी होणार आहे.  एकच फाईल मध्ये आपल्याला संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करता येण…

सन 2023/24 SMC स्तरावरून गणवेश बाबत मार्गदर्शक सूचना

मोफत गणवेश वाटप बाबत मार्गदर्शक सूचना... शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मूली, अनू जाती मुले, अनुजमाती मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे.  समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन २०२३-२४ …