डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

केंद्रप्रमुख विभागीय परीक्षा २०२३ | clusterhead | केंद्रप्रमुख परीक्षा |

 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ निवेदनाबाबत.....


महाराष्ट्र शासनाच्या शासन पत्र क्र. संकिर्ण २०२२/प्र.क्र. ८१२/ टीएनटी १, दि. १५/०९/२०२२ अन्वये महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने "केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०१३ चे आयोजन डिसेंबर महिन्यात नियोजित असून ऑनलाईन पध्दतीने दि. ०१/१२/२०२३ ते ०८/१२/२०२३ या कालावधीत आवेदनपत्र व परीक्षा शुल्क स्वीकारले जातील त्यानुसार परीक्षेचा दिनांक यथावकाश संकेतस्थळावर कळविण्यात येईल.


सदर प्रसिध्दीपत्रकास आपल्या कार्यकक्षेतील वृत्तपत्रातून आणि आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्रांनी प्रादेशिक बातम्यांचे वेळी विनामूल्य प्रसिद्धी देण्याची व्यवस्था करावी. असे पत्रात नमूद केलेले आहे.


संपूर्ण आदेश पहा...


केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा
शासन निर्णय प्रयत्न" हा मराठी लघुचित्रपट दाखविण्याबाबत. | Praytn shortfilm | educational film |

 "प्रयत्न" shortfilm हा मराठी लघुचित्रपट राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दाखविण्यास परवानगी देण्याबाबत.

शासन निर्णय:-

श्री. अमर विक्रम घाटे, आर्ट फॅक्टरी एंटरटेनमेंट, पुणे यांनी "प्रयत्न" हा मराठी लघुचित्रपट राज्यातील शाळांमधून दाखविण्यास परवानगी देण्याची संदर्भाधीन दिनांक २८/०६/२०२३ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये नमूद कार्यवाहीकरिता गठीत परिक्षण समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.

अभ्यासात रस नसलेल्या आणि खोडकरपणा करणाऱ्या विद्यार्थ्याला शिक्षक त्याच्या घरची

परिस्थिती समजावून घेवून, अभ्यासाचे वेगवेगळी अवघड कामे (टास्क) देऊन अभ्यासाच्या प्रवाह आणतात आणि अभ्यासाची गोडी वाढवतात तसेच प्रयत्न करणाऱ्यांपुढे नशिब सुध्दा हरते तसेच विद्यार्थ्यांच्या सर्वागिण विकासात शिक्षकांबरोबर पालकांचीही तितकीच जबाबदारी आहे हे या लघुचित्रपटात दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. लघुचित्रपटात जोडलेल्या मुलाखतीवरुन विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे अभ्यास केला तर अधिकारी, वकिल, डॉक्टर होता येते ही प्रेरणा मिळणार आहे. आत्मविश्वास आणि अभ्यासाची आवड निर्माण करण्यासाठी "प्रयत्न" हा लघुचित्रपट राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थिनींना दाखविण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४, २०२४-२५ करिता परवानगी देण्यात येत आहे.

अटी:-

१) "प्रयत्न" हा लघुचित्रपट राज्यातील शाळांमधील फक्त १० वर्ष वयोगटापुढील विद्यार्थ्यांना दाखविण्यास परवानगी देण्यात येत आहे...

२) सदर लघुचित्रपट पाहण्याची कोणत्याही विद्यार्थ्यांना सक्ती करण्यात येणार नाही.

३) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात कोणताही अडथळा येणार नाही याची योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी.

४) या शासन परवानगीच्या आधारे सदर लघुचित्रपट दाखविण्याबाबत इतर दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेबरोबर श्री अमर विक्रम घाटे, आर्ट फॅक्टरी एंटरटेनमेंट, पुणे यांना करार करता येणार नाही किंवा प्रतिनिधी नेमता येणार नाही व तशी परवानगी त्यांना राहणार नाही.

(५) सदरहू लघुचित्रपट पहाण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून रुपये २०/- (रुपये वीस फक्त) पेक्षा जास्त

शुल्क आकारता येणार नाही. ६) हा लघुचित्रपट शाळांमधून दाखविताना कोणत्याही प्रकारचा वाद उद्धभवल्यास किंवा तक्रारी प्राप्त झाल्यास सदर संस्थेस दिलेली परवानगी तात्काळ रद्द करण्यात येईल.

(७) सदर लघुचित्रपट दाखविण्याची परवानगी शैक्षणिक वर्ष २०२३ २४ २०२४-२५ पुरतीच मर्यादित राहील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३११२४१४३८४०२३२१ • असा आहे.

प्रयत्न


डी.एड.ला नंबर लागणे होती नोकरीची हमी | d.ed job | teacher jobs | d.ed colleges |

 एकेकाळी डी.एड.ला d.ed college  नंबर लागणे होती नोकरीची हमी....

राज्यातील सव्वालाख शाळांमध्ये सध्या ५० हजारच्यावर शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. गेल्या दशकात भरती झाली नाही, त्यामुळे अनेक भावी शिक्षकांनी इतर पर्यायी रोजगार स्वीकारलेला दिसून येतोय.

तरुण-तरुणींनी शिक्षक होण्याचा नाद सोडून दिला. त्यामुळे प्रवेशा अभावी १० वर्षांत राज्यातील तब्बल १२५० डीएड महाविद्यालयांना टाळे लागल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

पंधरा वर्षांपूर्वी इयत्ता बारावीमध्ये ९०-९५ टक्के जरी गुण मिळाले, तरीदेखील बहुतेक विद्यार्थी विशेषत: मुली 'डीएड'साठी इच्छुक असायचे. त्यावेळी प्रवेशाची गुणवत्ता यादी ८५ टक्क्यांवरच असायची.

२०११-१२ नंतर राज्यात नियमित शिक्षक भरती झाली नाही, नोकरीच्या प्रतिक्षेत अनेक तरूणांचे वय निघून गेले. विनाअनुदानित शाळांवर १०-१२ वर्षे बिनपगारी काम करणारे अनेकजण सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आले, तरी त्यांना पगार सुरु झाला नाही.

नोकरीसाठी 'डीएड'नंतर टेट, टीईटी बंधनकारक आहे. नोकरीला लागल्यावर पटसंख्या घटल्यास अतिरिक्तची भीती, समायोजनासाठी संघर्ष, जुनी पेन्शन योजना लागू नाही, अशा कटकटीच नको म्हणून अनेकांनी 'डीएड'कडे पाठ फिरविल्याची वस्तुस्थिती आहे.

teacher job


त्यामुळे आता ५० टक्के जरी गुण असले तरीदेखील त्यांना 'डीएड'साठी प्रवेश दिला जात आहे. २०२२-२३ मध्ये ३३ हजार प्रवेश अपेक्षित होते, पण १४ हजार जागांवर विद्यार्थीच मिळाले नाहीत. यंदाही १६ हजार जागा रिक्त राहिल्या आहेत. आता शिक्षक भरतीची घोषणा व सुरवात होऊन सहा महिने लोटले तरीदेखील प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.

राज्यातील 'डीएड'ची स्थिती

२०१२-१३ मधील महाविद्यालये - १,४०५

प्रवेश क्षमता - ९०,१२५

प्रवेशासाठी सर्वाधिक अर्ज - २,८९,६००

२०२३-२४ मधील महाविद्यालये - १५५

प्रवेश क्षमता - ३१,१५७

महाविद्यालयांतील प्रवेश रिक्त - १५,६७९

नवीन शैक्षणिक धोरणात 'डीएड' नाहीच...

conclusion -

दरम्यान नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सध्या टप्प्याटप्याने सुरु असून २०३० पर्यंत ते देशभर लागू होणार आहे. त्यानुसार पाच वर्षांत विद्यार्थ्यांना बीए-बीएड, बीएस्सी-बीएड किंवा बीकॉम-बीएड अशा दोन्ही पदव्या पूर्ण करता येणार आहेत. सध्या सुरु असलेल्या सर्व बीएड महाविद्यालयांना त्यादृष्टीने बदल करावे लागणार आहेत. दरम्यान, नवीन शैक्षणिक धोरणात 'डीएड'चा कोठेही उल्लेख आलेला नसल्याने पदवी करतानाच शिक्षक होण्याची पात्रता पूर्ण करावी लागेल.

Faq :

१) डी.एड अभ्यासक्रम व काॕलेज बंद होणार का?

२) नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात डी.एड. वगळण्यात येणार का?

३) डी.एड झालेले नोकरी वयोमर्यादा ओलाडल्यास देशात प्रशिक्षित शिक्षकांची कमी होणार का?


Himalayas abode of snow

 The Himalayas, often referred to as the "abode of snow," 

form a majestic mountain range in Asia, spanning across several countries, including India, Nepal, Bhutan, China, and Pakistan. This colossal mountain system stretches over 1,500 miles and harbours some of the planet's most iconic peaks, with Mount Everest standing as the highest point on Earth, reaching an elevation of 29,032 feet (8,848 metres).

himalayas


 Geographical Features:

The Himalayas are a geological marvel, primarily formed by the collision of the Indian and Eurasian tectonic plates. This collision has led to the upliftment of the land, creating the awe-inspiring mountain range we see today. The region is characterised by deep valleys, high plateaus, and rugged landscapes, making it a challenging yet breathtaking terrain.


Biodiversity:

The Himalayas boast incredible biodiversity due to the variation in altitude and climate. The lower foothills are covered in lush forests, home to diverse flora and fauna. As you ascend, the vegetation changes, giving way to alpine meadows and, eventually, snow-covered peaks. Rare and endangered species, such as the snow leopard, red panda, and Himalayan tahr, find sanctuary in this unique ecosystem.

Himalayas


Cultural Significance:

Beyond their natural beauty, the Himalayas hold immense cultural significance. The region is a melting pot of diverse ethnicities, languages, and traditions. Various indigenous communities, such as the Sherpas and Tibetans, have thrived in these challenging terrains for centuries. The Himalayas are also revered in Hinduism and Buddhism, with many sacred sites scattered throughout the range.

Mount Everest:

Mount Everest, the crown jewel of the Himalayas, attracts adventurers and mountaineers from around the globe. Climbing Everest is a daunting challenge that demands physical endurance and mental fortitude. The base camp serves as a bustling hub for trekkers and climbers, providing a glimpse into the unique lifestyle of those who call the Himalayas home.

Glaciers and Rivers:

Himalayas rivers


The Himalayas are the source of some of Asia's major rivers, including the Ganges, Brahmaputra, and Indus. The melting glaciers and seasonal snowmelt contribute to the freshwater supply of millions of people downstream. These rivers not only sustain life in the plains but also shape the landscape through their erosive force.

Challenges and Conservation:

Despite its natural wonders, the Himalayan region faces numerous challenges, including climate change, deforestation, and population pressure. The melting of glaciers and changes in precipitation patterns pose significant threats to the delicate balance of this ecosystem. Conservation efforts are underway to protect the unique biodiversity and address the environmental issues confronting the region.

Trekking and Tourism:

The Himalayas are a haven for trekkers and adventure enthusiasts. The Annapurna Circuit in Nepal, the Kanchenjunga Base Camp trek in India, and the Everest Base Camp trek are just a few examples of the mesmerising trekking routes that attract travellers seeking an immersive experience in nature. However, the increasing influx of tourists also raises concerns about environmental impact and sustainability.

Spiritual Retreats:

The tranquilly of the Himalayas has drawn spiritual seekers for centuries. Monasteries and meditation centres nestled in the mountains provide a serene environment for introspection and spiritual growth. Places like Rishikesh and Dharamshala in India have become renowned spiritual retreats, attracting seekers from around the world.

Conclusion:

In conclusion, the Himalayas stand as a testament to the grandeur of nature and the resilience of the human spirit. From the towering peaks to the fertile valleys, this mountain range encapsulates a world of wonders. It is a place where cultures converge, biodiversity flourishes, and adventure awaits. As we continue to explore and appreciate the Himalayas, it is crucial to embrace sustainable practices to ensure the preservation of this extraordinary natural heritage for generations to come.


faq :

Q: What is the Himalayas ?

A: The Himalayas are a vast mountain range in South Asia, spanning five countries: India, Nepal, Bhutan, China, and Pakistan.


Q: How long  the Himalayas ?

A: The Himalayas stretch for about 1,500 miles (2,400 kilometers) across the Asian continent.


Q: What is the highest peak in the Himalayas ?

A: Mount Everest, standing at 29,032 feet (8,848 meters) above sea level, is the highest peak of the Himalayas and the world.


Q: Why are the important of Himalayas  ?

A: The Himalayas play a crucial role in influencing the region's climate, providing water resources for millions of people, and serving as a habitat for diverse flora and fauna.


Q: What is major rivers originate from the Himalayas ?

A: Several major rivers, including the Ganges, Indus, Brahmaputra, and Yangtze, originate from the Himalayas, making it a vital source of freshwater for the surrounding regions.


Q: Are there any cultural or religious significance to the Himalayas ?

A: Yes, the Himalayas are culturally and spiritually significant. They are often regarded as sacred in Hinduism and Buddhism, and many pilgrimage sites are nestled in the region.

आॕनलाईन सुविधा नसतानाही पगार कापन्याची वेळ शिक्षकांवर का आली ? | teachers job | online work |

 आॕनलाईन सुविधा नसतानाही पगार कापन्याची वेळ शिक्षकांवर का आली online work ?जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांना दरवेळी आता पगार कपात करण्याचे आदेश निघत आहेत. वास्तविक युडायस कामासाठी जबाबदार धरून एम.पी.एस. सी कडून पगार थांबविण्याच्या सुचना येताय हे तर फारच विदारक स्वरूप प्रशासकीय कामाचे म्हणावे लागणार.
online workज्याप्रमाणे ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी सज्जा यांना डाटा आॕपरेटरसह , संगणक , व्हायफाय सुविधासह इंटरनेट देण्यात आले तसली कोणतीही सुविधा नसतांना सतत शिक्षकांना आॕनलाईन कामांना जोतल्या जात आहे हे कितपत योग्य ?

दिवाळी सुट्टीपुर्वी आॕनलाईन कामाच्या ताणतणावाने एका मुख्याध्यापकाच्या मृत्यूची बातमी वाचण्यात आली त्यास ही जबाबदार नेमकी कोणती यंत्रणा म्हणावी लागेल.
२१ व्या शतकातील शिक्षक काय केवळ तंत्रस्नेही बनवून मिरवायचा हे ही शिक्षणास घातक ठरत आहे. आजघडीला केंद्रप्रमुख लाॕगीन, पगाराचे काम यासाठी ही शिक्षकांना आपला वेळ खर्ची करून हे काम ओढावे लागत आहे.
दरवेळा शिक्षक पगारातूनच या कामाचा बोझा उचलत आहे. तरीही पगार थांबविण्याची शिक्षा आणण्याची प्रशासन कारवाई का ? करत आहे .

आपणांस काय वाटते काॕंमेट करा....

conclusion - हे मत संपूर्ण त्रस्त शिक्षक बांधवाचे असून शासनाने आॕनलाईन कामाचा online worksबोझा कमी करावा हीच माफक अपेक्षा .

faq -

१) अजूनही सर्व शाळेत विज पुरवठा आहे का ?
२) पाण्याची सुविधा ही प्रत्येक शाळेत आहे का?
३) इंटरनेटसह संगणक प्रणाली उपलब्ध आहेत का?

About amazon rainforest | know about amazon |

 The Amazon Rainforest, often referred to as the "lungs of the Earth," is a vast and crucial ecosystem that spans across South America, primarily within Brazil, Peru, Colombia, and several other countries. 

Covering approximately 6.7 million square kilometres, it represents over half of the world's remaining rainforests. The Amazon is a treasure trove of biodiversity, hosting an estimated 390 billion individual trees, representing around 16,000 different species. This incredible diversity extends to fauna as well, with countless species of birds, mammals, reptiles, and insects calling the rainforest home. The Amazon Rainforest, often referred to as the "lungs of the Earth," is a vast and crucial ecosystem that spans across South America, primarily within Brazil, Peru, Colombia, and several other countries. Covering approximately 6.7 million square kilometres, it represents over half of the world's remaining rainforests. The Amazon is a treasure trove of biodiversity, hosting an estimated 390 billion individual trees, representing around 16,000 different species. This incredible diversity extends to fauna as well, with countless species of birds, mammals, reptiles, and insects calling the rainforest home. One of the defining features of the Amazon Rainforest is its intricate and interconnected ecosystems. The forest is divided into various layers, each playing a unique role in sustaining the overall health of the ecosystem. The emergent layer, canopy, understory, and forest floor together create a complex and dynamic environment that supports life in myriad forms. This vertical stratification allows for the efficient use of resources, creating niches for different species to thrive. The Amazon Rainforest has earned its reputation as the "lungs of the Earth" due to its crucial role in global oxygen production. The process of photosynthesis, where plants convert carbon dioxide into oxygen, occurs on an immense scale in the rainforest. The Amazon produces approximately 20% of the world's oxygen, making it a vital component of the Earth's atmospheric balance. Beyond its contribution to oxygen production, the Amazon plays a key role in regulating the planet's climate. The dense vegetation acts as a carbon sink, absorbing and storing large amounts of carbon dioxide. Deforestation, however, disrupts this balance, releasing stored carbon back into the atmosphere and contributing to global climate change. The rainforest is not only an ecological powerhouse but also a home to numerous indigenous communities. These communities have developed unique ways of life, deeply intertwined with the forest. They rely on its resources for sustenance, medicine, and cultural practices. Unfortunately, the rapid pace of deforestation and encroachment threatens both the environment and the traditional lifestyles of these indigenous groups. Deforestation poses one of the most significant threats to the Amazon rainforest. Large-scale logging, agriculture, and infrastructure development have resulted in the clearing of vast areas of pristine forest. The expansion of cattle ranching, soy cultivation, and other agricultural activities has been a major driver of deforestation. Additionally, illegal logging further exacerbates the problem, leading to irreparable damage to this fragile ecosystem. The consequences of deforestation extend beyond the immediate loss of biodiversity and displacement of indigenous communities. The Amazon Rainforest plays a crucial role in regulating regional and global climate patterns. The disruption of this delicate balance can lead to adverse effects such as altered rainfall patterns, increased greenhouse gas emissions, and more frequent and severe droughts. Furthermore, the loss of biodiversity in the Amazon Rainforest has implications for global medicine and scientific research. Many plant and animal species in the rainforest have unique biochemical compounds that have been used in the development of pharmaceuticals. The potential loss of undiscovered species due to deforestation could limit future medical advancements. Efforts to address the threats facing the Amazon Rainforest involve a combination of conservation, sustainable development, and international cooperation. Protected areas and reserves play a crucial role in preserving biodiversity, and initiatives to promote sustainable land-use practices are essential. International collaborations and agreements are also necessary to tackle issues like illegal logging and ensure that the responsibility for protecting the Amazon extends beyond its immediate borders. Additionally, raising awareness about the importance of the Amazon Rainforest and the consequences of deforestation is vital. Education and advocacy efforts can contribute to changing consumer behaviours, promoting sustainable practices, and putting pressure on governments and corporations to adopt environmentally responsible policies. Despite the challenges, there are success stories and ongoing initiatives aimed at protecting the Amazon rainforest. Conservation organisations, governments, and indigenous communities are working together to establish sustainable models that balance the needs of people and the environment. Efforts to combat deforestation through the use of technology, such as satellite monitoring and artificial intelligence, provide valuable tools for tracking and addressing illegal activities. In conclusion, the Amazon Rainforest stands as a critical component of the global ecosystem, supporting biodiversity, regulating climate, and providing a home for indigenous communities. The challenges it faces, particularly deforestation, require urgent and concerted efforts on local, national, and international levels. Preserving the Amazon is not only a matter of environmental conservation but also a recognition of its immense value to the well-being of the entire planet.

Amazon


One of the defining features of the Amazon Rainforest is its intricate and interconnected ecosystems. The forest is divided into various layers, each playing a unique role in sustaining the overall health of the ecosystem. The emergent layer, canopy, understory, and forest floor together create a complex and dynamic environment that supports life in myriad forms. This vertical stratification allows for the efficient use of resources, creating niches for different species to thrive.

The Amazon Rainforest has earned its reputation as the "lungs of the Earth" due to its crucial role in global oxygen production. The process of photosynthesis, where plants convert carbon dioxide into oxygen, occurs on an immense scale in the rainforest. The Amazon produces approximately 20% of the world's oxygen, making it a vital component of the Earth's atmospheric balance.

Amazon


Beyond its contribution to oxygen production, the Amazon plays a key role in regulating the planet's climate. The dense vegetation acts as a carbon sink, absorbing and storing large amounts of carbon dioxide. Deforestation, however, disrupts this balance, releasing stored carbon back into the atmosphere and contributing to global climate change.

The rainforest is not only an ecological powerhouse but also a home to numerous indigenous communities. These communities have developed unique ways of life, deeply intertwined with the forest. They rely on its resources for sustenance, medicine, and cultural practices. Unfortunately, the rapid pace of deforestation and encroachment threatens both the environment and the traditional lifestyles of these indigenous groups.

Deforestation poses one of the most significant threats to the Amazon rainforest. Large-scale logging, agriculture, and infrastructure development have resulted in the clearing of vast areas of pristine forest. The expansion of cattle ranching, soy cultivation, and other agricultural activities has been a major driver of deforestation. Additionally, illegal logging further exacerbates the problem, leading to irreparable damage to this fragile ecosystem.

The consequences of deforestation extend beyond the immediate loss of biodiversity and displacement of indigenous communities. The Amazon Rainforest plays a crucial role in regulating regional and global climate patterns. The disruption of this delicate balance can lead to adverse effects such as altered rainfall patterns, increased greenhouse gas emissions, and more frequent and severe droughts.

Furthermore, the loss of biodiversity in the Amazon Rainforest has implications for global medicine and scientific research. Many plant and animal species in the rainforest have unique biochemical compounds that have been used in the development of pharmaceuticals. The potential loss of undiscovered species due to deforestation could limit future medical advancements.

Efforts to address the threats facing the Amazon Rainforest involve a combination of conservation, sustainable development, and international cooperation. Protected areas and reserves play a crucial role in preserving biodiversity, and initiatives to promote sustainable land-use practices are essential. International collaborations and agreements are also necessary to tackle issues like illegal logging and ensure that the responsibility for protecting the Amazon extends beyond its immediate borders.

Amazon


Additionally, raising awareness about the importance of the Amazon Rainforest and the consequences of deforestation is vital. Education and advocacy efforts can contribute to changing consumer behaviours, promoting sustainable practices, and putting pressure on governments and corporations to adopt environmentally responsible policies.

Despite the challenges, there are success stories and ongoing initiatives aimed at protecting the Amazon rainforest. Conservation organisations, governments, and indigenous communities are working together to establish sustainable models that balance the needs of people and the environment. Efforts to combat deforestation through the use of technology, such as satellite monitoring and artificial intelligence, provide valuable tools for tracking and addressing illegal activities.

conclusion 

the Amazon Rainforest stands as a critical component of the global ecosystem, supporting biodiversity, regulating climate, and providing a home for indigenous communities. The challenges it faces, particularly deforestation, require urgent and concerted efforts on local, national, and international levels. Preserving the Amazon is not only a matter of environmental conservation but also a recognition of its immense value to the well-being of the entire planet.

Seo friendly blog post | how to create seo friendly blog post |

A Guide to Crafting SEO-Friendly Blog Posts

Introduction: how to create seo friendly blog posts In the vast landscape of the internet, having a captivating blog is essential, but it's equally important to ensure your content is SEO-friendly. Optimising your blog posts for search engines can significantly boost your online visibility. Let's dive into the key steps to creating an SEO-friendly blog post.

seo friendly


1. Keyword Research:Begin by researching relevant keywords for your topic using tools like Google Keyword Planner or SEMrush. Integrate these keywords naturally into your content to enhance its searchability.

2. Compelling Headlines:

Craft attention-grabbing headlines that not only capture your audience's interest but also include your primary keyword. Keep them concise and descriptive.

3. Quality Content:

  Content is king. Create informative, valuable, and well-written content. Google prioritises high-quality, engaging material that addresses the user's search intent.

4. Optimise Meta Tags:

Write compelling meta-titles and descriptions. Ensure they are concise, include keywords, and provide a clear preview of your content. This can significantly impact click-through rates.

5.URL Structure:

Keep your URLs simple and relevant, and include your focus keyword. Avoid using numbers or symbols that may confuse both search engines and users.

 6. Use of Headers:


 Structure your content with headers (H1, H2, H3, etc.). This not only makes your content more readable but also helps search engines understand the hierarchy of information.

7.Image Optimisation:
  Optimise images by compressing them for faster loading times. Use descriptive filenames and include alt text with relevant keywords to improve accessibility and SEO.

 8. Internal and External Links:
Include both internal and external links in your content. Internal links help establish a website hierarchy, while external links demonstrate credibility and relevance.

9. Mobile-Friendly Design:

With the majority of users accessing content on mobile devices, ensure your blog post is mobile-friendly. Google prioritises mobile-responsive websites in its rankings.

10. Social Media Integration:

 Share your blog posts on social media platforms to increase visibility and drive traffic. Social signals can positively impact your search engine rankings.

Conclusion:
 By implementing these SEO best practices, you'll not only enhance your blog's visibility but also provide a better experience for your readers. Keep in mind that SEO is an ongoing process, so stay updated on industry trends and search engine algorithms to adapt your strategy accordingly.

Remember, the goal is not just to rank higher but to provide valuable content that resonates with your audience. Happy blogging!

१ जुलै पासून महागाई भत्ता वाढ | da hike |

 राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जुलै, २०२३ पासून सुधारणा करण्याबाबत (da hike)


राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.

२. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जुलै, २०२३ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४२ % वरुन ४६% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जुलै, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे नोव्हेंबर, २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.

३. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.

४. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात

येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था

व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२३१६३३१६१७०५ असा आहे.

da hike


Sbi overdraft policy | fixed deposit |

 

मुदत ठेवी विरुद्ध ओव्हरड्राफ्ट overdraft against fixed deposit 

• OD सुविधा TDR/STDR/ eTDR/ eSTDR खाते असलेल्या व्यक्तींना त्याच्या/तिच्या नावावर उपलब्ध आहे आणि त्यांच्याकडे ऑपरेटिव्ह बचत/चालू खाते देखील आहे.

sbi overdraft


• कर्ज मर्यादा तुमच्या निवडलेल्या STDR/ eSTDR खात्याच्या दर्शनी मूल्याच्या 90% असेल.  तुमच्या निवडलेल्या TDR/ eTDR खात्याच्या दर्शनी मूल्याच्या 75% कर्ज मर्यादा असेल.

• FD विरुद्ध OD ची किमान रक्कम रु 5000/- आणि FD विरुद्ध OD ची कमाल मर्यादा रु 5.00 कोटी असेल.

• कर्जाचा कालावधी सुरक्षा म्हणून स्वीकारलेल्या संबंधित घरगुती STDR/eSTDR खात्याचा कालबाह्य कालावधी किंवा 5 वर्षे जो कमी आहे म्हणून निश्चित केला जाईल.

• कर्जाचा कालावधी सुरक्षा म्हणून स्वीकारलेल्या संबंधित घरगुती TDR/eTDR खात्याचा कालबाह्य कालावधी किंवा 3 वर्षे जो कमी आहे म्हणून निश्चित केला जाईल.

• OD खाते OD Tenor च्या समाप्तीपूर्वी किंवा त्यापूर्वी बंद केले जाणे आवश्यक आहे जे अयशस्वी झाल्यास बँक सुरक्षितता म्हणून ठेवलेले TDR/STDR/eTDR/eSTDR चे मुदतपूर्व पेमेंट करून कर्ज खाते बंद करेल.

• हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एनआरई/एफसीएनआर (बी) ठेवींच्या मुदतपूर्व काढण्याची सुविधा ठेवीदार/कर्जदार जेव्हा अशा ठेवींवर कर्ज घेते तेव्हा त्याला उपलब्ध होणार नाही.

ठेव खाते उघडण्याच्या वेळी दिलेला TDR/STDR/eTDR/eSTDR च्या रोलओव्हरसाठी तुमचा आदेश OD खाते कर्जाच्या कालावधीला किंवा त्यापूर्वी बंद न केल्यास रद्द मानले जाईल.

• टीडीआर/ई-टीडीआर विरुद्ध ओडीचा लाभ घेतल्यास, तुमच्या ठेव खात्यावर मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक व्याज पेआउट नव्याने उघडलेल्या ओडी खात्यात वळवले जाईल.  कोणत्याही विद्यमान कर्ज खात्यासाठी व्याज भरणे अनिवार्य असल्यास, OD सुविधा गृह शाखेद्वारे जमा खात्यात बदलल्याशिवाय उपलब्ध होणार नाही.

• या खात्यातून पैसे काढणे/हस्तांतरण करणे चेकबुकद्वारे केले जाऊ शकते (त्यासाठी विनंती तुम्हाला YONO/INB/शाखेद्वारे करणे आवश्यक आहे) किंवा YONO द्वारे व्यवहार अधिकार वापरून.

• OD a/c मध्ये क्रेडिट / ठेव कोणत्याही शाखेतून रोख ठेव किंवा कोणत्याही ठेव शाखेतून हस्तांतरित करून केली जाऊ शकते.

• मॅच्युरिटीवर किंवा टीडीआर/एसटीडीआर/ई-टीडीआर/ई-एसटीडीआरची मुदत संपल्यावर ओडी खाते बंद करणे गृह शाखेद्वारे केले जाईल.  OD खाते बंद करण्यासाठी कृपया तुमच्या गृह शाखेशी संपर्क साधा

• मॅच्युरिटीपूर्वी OD खाते बंद करणे: खाते बंद करणे तुमच्या विनंतीनुसार गृह शाखेद्वारे केले जाईल.

• फिक्स्ड डिपॉझिटवर ऑनलाइन ओव्हरड्राफ्ट सकाळी 8:00 AM IST ते 8:00 PM IST पर्यंत ऑनलाइन तयार केला जाऊ शकतो.  या कालावधीनंतर सुरू केलेल्या विनंत्या असतील

एकतर चेक बुकद्वारे (त्यासाठी विनंती YONO/INB/शाखेद्वारे करणे आवश्यक आहे) किंवा YONO द्वारे व्यवहार अधिकार वापरून केले जाऊ शकते.

• OD a/c मध्ये क्रेडिट / ठेव कोणत्याही शाखेतून रोख ठेव किंवा कोणत्याही ठेव शाखेतून हस्तांतरित करून केली जाऊ शकते.

• मॅच्युरिटीवर किंवा टीडीआर/एसटीडीआर/ई-टीडीआर/ई-एसटीडीआरची मुदत संपल्यावर ओडी खाते बंद करणे गृह शाखेद्वारे केले जाईल.  OD खाते बंद करण्यासाठी कृपया तुमच्या गृह शाखेशी संपर्क साधा

• मॅच्युरिटीपूर्वी OD खाते बंद करणे: खाते बंद करणे तुमच्या विनंतीनुसार गृह शाखेद्वारे केले जाईल.

• फिक्स्ड डिपॉझिटवर ऑनलाइन ओव्हरड्राफ्ट सकाळी 8:00 AM IST ते 8:00 PM IST पर्यंत ऑनलाइन तयार केला जाऊ शकतो.  या कालावधीनंतर सुरू केलेल्या विनंत्या पुढील उघडण्याच्या तासांसाठी शेड्यूल केल्या जातील.

• कर्ज हे बँकेने वेळोवेळी विहित केलेल्या इतर अटी व शर्तींच्या अधीन आहे.


नेता की एजन्ट यावरील व्यंगात्मक काव्य

आज जागोजागी या प्रवृत्तीचे दर्शन होते. नेतृत्व न करता स्वार्थापायी दलाली करण्यात मगन असतात. नेता की एजन्ट....धगधगता ज्वाला असतो तोच खरा नेता,
एजन्ट तर ताटाखालचा मांजर , बनतो,


भीती न कुणाची न परवा परिणामाची,
धगधगता ज्वाला असतो तोच खरा नेता,
येथे तर चिंता पडते दुकानदारीची,
एजन्ट तर ताटाखालचा मांजर बनतो,


लढाऊबाणा शब्दात धार मोठी असते,
धगधगता ज्वाला असतो तोच खरा नेता,
चमचेगीरीची रोज शाईंनींग दिसते,
एजन्ट तर ताटाखालचा मांजर बनतो,


हुजुरगिरीस थारा नसतो शब्द न शब्द अंगार होतो,
धगधगता ज्वाला असतो तोच खरा नेता,
अपशब्द ही अमृताचा प्याला वाटतो....
एजन्ट तर ताटाखालचा मांजर बनतो,


अंततः सत्य कटु असते 🙏🏼


✒प्रकाशसिंग राजपूत✒
     छ. संभाजीनगर


 

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे धरणे आंदोलन


 महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेचा निर्णय..!👈💠_ 

*चलो छत्रपती संभाजीनगर..👊..!*

👉3 डिसेंबर रविवार..2023..जिल्हा परिषद कार्यालय..!👈_

Dharne andolan👉महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर यांना आंदोलनाबाबतचे निवेदन सादर..!👈💠
_*

---------------------------------------------------------------

     छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांबरोबर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध रविवार दिनांक 3 डिसेंबर 2023 रोजी आंदोलन...!!!

प्रमुख मागण्या ....

   *👉छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांच्या शाळांवर शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य पालक यांच्या भेटी घेऊन संबंधित शिक्षकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्याचे काम दिनांक 16 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत करण्याचे नियोजन माननीय शिक्षणाधिकारी साहेब प्राथमिक यांच्या आदेशाने नियोजन करण्यात आले आहे. ही बाब अतिशय खेदजनक आणि गंभीर आहे.*

   👉शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्याबाबतीत वारंवार वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी,काही सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते बांधव यांच्याकडून माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर करून शिक्षकांना वारंवार अपमानित करून समाजासमोर शिक्षकांची प्रतिष्ठा डागाळण्याचा हेतूपुरस्कर प्रयत्न केला जात आहे.काही दिवसांपूर्वी शिक्षिका भगिनीला भर चौकात ग्रामसभेत अपशब्द वापरून अपमानित केलेले आहे._

 👉इतर विभागाचे कर्मचारी यांना ही अट शिथिल आहे.

_मात्र शिक्षकांना बंधनकारक का ? याच मागणीसाठी आंदोलन केले जात आहे.👆_

    शैक्षणिक वर्ष 2023 - 2024 मध्ये शासनाने गणवेश अनुदान वाटप केलेले आहे. संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून पंचायत समिती स्तरावर करण्यात आली आहे. माननीय आमदार श्री.प्रशांत बंब साहेब यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून जिल्ह्यातील सर्व शाळांमधून माहिती मागून शिक्षकांना जाणीवपूर्वक भेटीस धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने पुढील वर्षी शालेय गणवेश अनुदान मुख्याध्यापकांना न देता जिल्हा प्रशासनाने एजन्सी मार्फत विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात यावे. जेणेकरून शिक्षकांना वेठीस धरले जाणार नाही. या मानसिक जाचातून सुटका होईल.जी माहिती माननीय आमदार श्री. प्रशांत बंब साहेब यांनी मागितली आहे.त्यांना दिल्या जाणाऱ्या माहितीचा खर्च शाळेला मिळावा. सन 2022 च्या जिल्हा अंतर्गत ऑनलाइन बदल्या मे 2023 मध्ये झालेल्या आहेत.*

  *शिक्षकांच्या ऑनलाइन जिल्हा अंतर्गत बदल्यांमध्ये माहे - जून 2023 ते नोव्हेंबर 2023 अखेर माननीय शिक्षणाधिकारी मॅडम   प्राथमिक विभाग जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर यांनी नियमबाह्य पद्धतीने बदली प्रक्रियेत स्वतः अधिकाराचा गैरवापर करून नियमबाह्य बदल्या केलेल्या आहे. याची खातेनिहाय चौकशी व्हावी. दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी ही नम्र विनंती.*

   👆उपरोक्त मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयासमोर रविवार दिनांक 3 डिसेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात येणार असल्याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे राज्य सरचिटणीस माननीय श्री.राजेशजी सुर्वे सर ,यांनी निवेदनाद्वारे माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब जिल्हा परिषद संभाजीनगर यांना आज दि.22/11/2023 रोजी पुनश्च एकदा कळविले आहे._


   *🔰👉करिता छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाभरातील सर्व शिक्षक बंधू आणि भगिनी यांना आवाहन करण्यात येते की , प्राथमिक शिक्षकांवर होणाऱ्या अन्याय विरोधात रविवार दिनांक 3 डिसेंबर २०२३ रोजी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी आंदोलनामध्ये बहुसंख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने सर्व शिक्षक बंधू भगिनी यांना करण्यात येत आहे.*

*करिता आंदोलनास मोठया संख्येने सर्वांनी उपस्थित राहावे ही विनंती.*

🙏

✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊

आपला विश्वासु

 _राजेश सुर्वे_ 

 _सरचिटणीस_ 

 *_महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य_*

🔰🌀🔰🌀🔰🌀🔰🌀🔰🌀🔰🌀🔰

आंतरजिल्हा बदलीबाबत बिंदु नामावली अपलोड करण्याबाबत | inter district transfer

सन २०२२ मधील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांबाबत

.


बदलीप्रक्रीया राबवत असतांना जे शिक्षक आंतरजिल्हा बदली मिळण्यासाठी पात्र ठरले होते मात्र रिक्त जागा
अभावी ज्यांना बदली मिळाली नव्हती, फक्त अशाच सन २०२२ च्या बदलीप्रक्रीयेमधील प्रतिक्षाधीन प्राथमिक
शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदल्यांबाबतची कार्यवाही सुरु करण्याच्या अनुषंगाने बिंदुनामावली बदली पोर्टल वर
अपलोड करण्यासाठी आज दुपारी १२.०० वा. पासून Vinsys IT Services (1) Pvt. Ltd, व्दारे पोर्टल उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. 

तरी सर्व जिल्हा परिषदांनी आपआपल्या जिल्ह्यातील बिंदुनामावली अपलोड करण्याबाबतची कार्यवाही तात्काळ सुरु करावी. तसेच ज्या जिल्हा परिषदांनी बिंदुनामावली यापुर्वी अपलोड केली असेल त्यांनी पुन्हा अद्ययावत बिंदुनामावली अपलोड करण्याची कार्यवाही करावी.असे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना  आदेशीत करण्यात आलेले आहे.

मुळ आदेश पहा.... 


आंतरजिल्हा बदली

शाळांच्या वीज देयकाचा खर्च भागविण्यासाठी सादिल अनुदान मंजूर | GR |

 आर्थिक वर्ष २०२३२-४ करीता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या वीज देयकाचा खर्च भागविण्यासाठी सादिल अनुदान मंजूर व वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत.

gr


प्रस्तावना:-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळासाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या ४ टक्केपर्यंत सादिलवार खर्च करण्यास संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सादिलवार खर्च करावयाच्या अनुज्ञेय बाबींच्या यादीमध्ये संदर्भ क्र. (२) व (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे.

२. संदर्भ क्र. (४) येथील परिपत्रकास अनुसरुन, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांच्या माहे मार्च २०२३ ते सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीतील थकीत वीज देयकाची रक्कम भागविण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता सादिल अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.


शासन निर्णय -:


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांच्या माहे मार्च-२०२३ ते सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीतील थकीत वीज देयकाची रक्कम भागविण्यासाठी रु.६,७८,७३,३३३/- (रुपये सहा कोटी अठ्ठयाहत्तर लक्ष त्र्याहत्तर हजार तीनशे तेहतीस फक्त) इतका निधी "महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड" यांना मंजूर व अदा करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या सुपूर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, याबाबतचे देयक कोषागारात सादर करण्यास "शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे" यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

२. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच, सदर निधी वितरीत करण्यापूर्वी संबंधितांकडून वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करावीत. शक्यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये.

३. उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता "मागणी क्र. ई-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण-०१-प्राथमिक शिक्षण १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२-०१७३) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

.४ सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. (४) येथील दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार व अटी शर्तीच्या पूर्ततेच्या अधीन निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११२२११५१००५३२१ असा आहे.


India vs Australia | live match on disney plus hotstar |

India  Vs Australia  आज रंगणार वर्ल्डकपचा महाअंतिम सामना; जाणून घ्या हायव्होल्टेज सामन्याची A टू Z माहिती live match on disney plus hotstar


🏏 एकदिवसीय विश्वचषक 2023 आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आज भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात अंतिम सामना रंगणार आहे. या हायव्होल्टेज सामन्यात चुरशीची स्पर्धा होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे या सामन्याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात...

ind vs aus


🏟️ *कुठे रंगणार अंतिम सामना :* अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडिअमवर 


⏱️ *किती वाजता सामना रंगणार :* दुपारी 2 वाजता


📺 *कुठे पाहता येणार :* Star Sports Network


🤳 *मोबाईलवर कुठं पाहता येणार :* Disney+Hotstar


🎇 *1 वाजून 35 मिनिटांनी :* 10 मिनिटांचा एअर शो 


🎖️ *5 वाजून 30 मिनिटांनी :* वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या माजी कर्णधारांचा गौरव 


🎆 *8 वाजून 30 मिनिटांनी :* लाइट आणि लेझर शो होईल.


🏆 *सामना संपल्यानंतर :* जिंकणाऱ्या संघाला वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिली जाईल. तसेच आकाशात 1200 ड्रोन स्टंट करणार आह. 

 Live match on disney plus hotstar 👇
English Special | learning english| spoken english |

 दिवाळी सुट्टी इंग्रजी स्पेशल डिजिटल स्मार्ट शिक्षण ....

डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र खास विद्यार्थ्यांना सुट्टीत आनंददायी शिक्षण घेऊन आला आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना हे उपलब्ध करून द्यावे. यासाठी शेअर अवश्य करा व युटुब चॕनलला सब्सक्राईब करा.... Learning english

खालील पीडीएफ मधील नावावर क्लिक करा व्हिडीओ प्ले होईल....  

learning englishगणवेश, बुट योजना माहिती अधिकार | rti | |school uniform |

गणवेश, बुटांचे टेम्पो भरून दस्तऐवज प्राथमिक शिक्षण विभागाला कागदपत्रेविद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या गणवेश व बुटांच्या खर्चाचा तपशील जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे मागितला. त्या अनुषंगाने प्राथमिक शिक्षण विभागाने प्रत्येक तालुका, केंद्रनिहाय शाळेकडून गणवेश, बूट school uniform खर्चाच्या तपशिलाची कागदपत्रे मागविली आहेत. सध्या शिक्षण विभागात एक टेम्पो भरून दस्तऐवज जमा झाले. ते सर्व आमदार बंब यांना पाठवले जाणार आहेत.
school uniformकाही महिन्यांपासून आमदार बंब शिक्षण विभागाला वेगवेगळ्या प्रकारची निवेदने देऊन माहिती घेत आहेत. मागील महिन्यात त्यांनी शासकीय शाळेत नोकरी करत असताना जोड व्यवसाय करणाऱ्या शिक्षकांची माहिती मागविली होती. 

 त्यानंतर पुन्हा श्री. बंब यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३ २४ साठी जिल्हा परिषद शाळांमधून शिक्षण
घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत देण्यात आलेल्या गणवेश व बुटांच्या निधीची माहिती मागवली आहे. त्यामध्ये गणवेश योजनेसाठी शाळानिहाय झालेला निधी वाटप व निधी वाटप करतानाचे निकष, गणवेश, बुटांची शाळास्तरावर झालेल्या खरेदीची सर्व देयके, लाभधारक विद्यार्थ्यांची शाळानिहाय यादी, शाळानिहाय पुरवठादारांची यादी, तसेच पुरवठादाराने दाखल केलेल्या दरपत्रकांच्या प्रती यासह सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट वाटप करण्यात आले का, याबाबतची माहिती मागवली आहे. जिल्हा परिषद समग्र शिक्षा विभागाकडून या सर्व कागदपत्रांचा तपशील मागवून घेतला जात आहे. जमा करण्यात आलेल्या या कागदपत्रांनी शिक्षण विभागातील संपूर्ण एक खोली भरली आहे. साधारणतः ५० पोती दस्तावेज जमा झाले आहे. ही सर्व कागदपत्रे आमदार बंब यांच्या मागणीनुसार पाठवले जाणार आहेत.

शिक्षकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आंदोलन | शिक्षक आंदोलन | | teachers |

 छ. संभाजीनगर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात रविवार, ०३ डिसेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य प्राथ.शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेचे आंदोलन....


छत्रपती संभाजीनगर
जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांच्या teachers  शाळांवर शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, पालक यांच्या भेटी घेऊन संबंधित शिक्षकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्याचे काम दि. १६ नोव्हेंबर ते २४ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत करण्याचे नियोजन मान. शिक्षणाधिकारी सो प्राथमिक यांच्या आदेशाने नियोजन करण्यात आले आहे. 

शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्याबाबतीत वारंवार वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी,काही सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते, पत्रकार बांधव यांच्याकडून माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर करून शिक्षकांना वारंवार अपमानित करून समाजासमोर शिक्षकांची प्रतिमा डागाळण्याचा हेतूपूरस्कर प्रयत्न केला जात असल्याने संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला आहे. 
teachersकाही दिवसांपूर्वी शिक्षक भगिनीला भर चौकात ग्रामसभेत अपशब्द वापरून अपमानित केलेले आहे. इतर विभागाचे कर्मचारी यांना ही अट शिथिल आहे, मात्र शिक्षकांना बंधनकारक का ? या मागणीसाठी आंदोलन केले जात आहे.


शैक्षणिक वर्षे २०२३ - २४ मध्ये शासनाने गणवेश अनुदान वाटप केले आहे. संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून पंचायत समितीस्तरावर करण्यात आली आहे. मा. आमदार श्री. प्रशांत बंब साहेब यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून जिल्ह्यातील सर्व शाळांकडून माहिती मागवलेली आहे. 

टेम्पो भरून शाळेची गणवेश बुट माहिती जमा... वाचा...


शिक्षकांना जाणीवपूर्वक वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला आहे असेही निवेदनात संघटनेने स्पष्ट केले आहे . 
जिल्हा प्रशासनाने पुढीलवर्षी शालेय गणवेश अनुदान मुख्याध्यापकांना न देता जिल्हा प्रशासनाने एजन्सी मार्फत विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात यावे. जेणेकरून शिक्षकांना वेठीस धरले जाणार नाही, या मानसिक जाचातून सुटका होईल. असे निवेदनात स्पष्ट केलेले आहे.

शाळा बंद वरील गीत | new marathi song |

 सरकारी शाळा बंद !!         

स्टार प्रवाह वरील मी होणार सुपरस्टार छोटे उस्ताद फेम स्वर तांबे याने गायलेले हे अप्रतिम गीत....! new marathi song

सहभागी कलाकार:- त्रिग्या मांजलकर,अमोल देसाई,मुकेश जाधव,किरण तांबे,निकेत हळवे आणि सुनिल जाधव आणि संदेश जाधव

नक्की बघा..

सरकारी शाळा टीकू दया,गरीबांचे शिक्षण वाचवा ...

या चळवळीत सहभागी व्हा !  किमान १० जणांना ही पोस्ट शेअर करा....


मनोज जरांगे पाटील यांच्यावरील गीत ....👇

महावितरण कडून रजिस्ट्री होताच मीटर नावावर | meter transfer | | mseb meter transfer |


घर,सदनिका किंवा दुकान खरेदी करतानाच वीजजोडणी स्वतःच्या नावावर(meter transfer) करून घेण्याची सोय खरेदीदारांना 'महावितरण' कडून उपलब्ध झाली आहे.

meter transfer


त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाची संगणक प्रणाली 'महावितरण'शी जोडण्यात आली असून, जुनी मालमत्ता घेताना दस्तनोंदणीपूर्वी पब्लिक डेटा एन्ट्री करताना वीजबिलाच्या नावात बदल करण्याचा पर्याय निवडल्यास 'इज ऑफ लिव्हिंग'नुसार पुढील प्रक्रिया 'महावितरण'कडून स्वयंचलित पद्धतीने करण्यात येत आहे.

महावितरण' आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संयुक्त सहकार्यातून वीजबिलात नावात बदल करण्याची स्वयंचलित प्रक्रिया सुरू केली आहे.

यापूर्वी वीजजोडणी किंवा बिलावरील नाव बदलण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करताना ओळखपत्र, इंडेक्स दोन व इतर कागदपत्रे अपलोड करण्याची स्वतंत्र प्रक्रिया करावी लागत होती; पण आता दस्तनोंदणीच्या वेळीच वीजबिल नावावर करून

(meter transfer)

 घेण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे.

दस्तावेज अपलोडची आता गरज राहणार नाही....

एकाच नावाने मालमत्तेची खरेदी झाली असल्यास अर्जदाराने कोणतेही दस्तावेज अपलोड करण्याची गरज राहणार नाही.

एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे खरेदी असल्यास ज्या व्यक्तीच्या नावे वीजजोडणी करायची, त्यासाठीची संमती व ना हरकत प्रमाणपत्र मागविण्यात येईल.

याबाबत संबंधित नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर 'महावितरण'कडून 'एसएमएस'द्वारे संदेश व वेबलिंक पाठविली जात आहे.

तथापि, 'एसएमएस' पाठविल्यावर ६० दिवसांच्या आत प्रक्रिया शुल्काचा भरणा केला नाही किंवा आवश्यकतेनुसार ना हरकत प्रमाणपत्र वेबलिंकद्वारे अपलोड केले नाही, तर नावात बदल करण्याची प्रक्रिया आपोआप रद्द होईल. वीजजोडणीच्या नावात बदल करण्यासाठी ग्राहकांनी सध्याच्या पद्धतीनुसार स्वतंत्रपणे कार्यवाही करावी.राज्यातील शाळांना 20, 40 व 60 टक्के अनुदान लवकरच | Grant |

 

राज्यात अंशतः विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाचा वाढीव पुढील टप्पा देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने माहिती मागवली आहे.

school grant


ही माहिती देऊन हा विषय मार्गी लावण्यासाठी 31 डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे.


आता वाढीव टप्पा मिळणार या भावनेने शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या काही शाळांना अद्यापही अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरुच आहे. 

ती कार्यवाही वेळीच पूर्ण करण्याच्या सूचनाही या आदेशान्वये दिल्या आहेत. राज्यातील शाळांना 20, 40 व 60 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमधील शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला आहे. त्यासाठी 1100 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केसरकर यांनी घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी आता सुरु झाली आहे.


इयत्ता १ ली अभ्यास भाषा | 1st std marathi |

 डिजिटल क्लास मुलांना अभ्यासासाठी प्रेरित करून आनंददायी डिजिटल शिक्षण देणार....

इयत्ता १ ली  मराठी


अ.क्र.मराठी
1अग्गोबाई...ढग्गोबाई...Click here👆
2बीजClick here👆
3माझे खेळClick here👆
4माझे कुटुंब Click here
5वाचनपुर्व व लेखनपुर्व तयारीClick here
6पाऊसClick here
7झोपाळा गेला उडूनClick here
8माझी शाळाClick here
9शब्द वाच व लिहीClick here
10आई, मला दे ना!Click here
11माझे शब्द माझे मिञClick here
12मांजराची गंम्मतClick here
13लिहूया वाचूया १Click here
14बाजार Click here
15 शब्द शोधूया लिहूयाClick here
16लिहूया वाचूया २Click here
17बाजारClick here
18पूर्णविरामाची ओळख Click here
19वाचनपाठ २Click here
20अक्षर चिञ जोडी जुळवClick here
21बघ, ऐक,वाचClick here
22माझा घोडा  Click here
23शब्दखेळClick here
24प्रश्नचिन्ह ओळख Click here
25योग्य चिन्हे जोडून शब्द लिही , वाचClick here
26बाराखडी Click here
27लोठेबाबाClick here
28गाडी आली... गाडी आली...Click here
29जञाClick here
30वेड कोकरूClick here
31घटनाक्रम लावाClick here
32जोडाक्षरेClick here
33वाचनपाठ ४Click here
34रेघ लहान झालीClick here
35जंगलात ठरली मैफलClick here
36माझा भारतClick here
37लिहूया वाचूयाClick here
38