डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

Da hike

 राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात


सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.


२. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जानेवारी, २०२३ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ३८ % वरुन ४२% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जानेवारी, २०२३ ते दिनांक ३१ मे २०२३ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे जून, २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.


महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे


३. यापुढे लागू राहील.


शासन आदेश पहा...
setu सेतू अभ्यासक्रम व पुर्वचाचणी


सेतु अभ्यासक्रम सन २०२३ -२४ 

अनु. क्र.इयत्तामराठी माध्यमउर्दू माध्यम
1.इयत्ता २ रीDownload Download 
2.इयत्ता ३ रीDownload Download 
3.इयत्ता ४ थीDownload Download 
4.इयत्ता ५ वीDownload Download 
5.इयत्ता ६ वीDownload Download 
6.इयत्ता ७ वीDownload Download 
7.इयत्ता ८ वीDownload Download 
8.इयत्ता ९ वीDownload Download 
9.इयत्ता १० वीDownload Download 

  सेतु पुर्वचाचणी मराठी माध्यम परीक्षा 2023

अनु. क्र.इयत्तागणितमराठीइंग्रजीविज्ञानसामाजिक शास्त्र
1.इयत्ता २ रीDownload Download Download 
2.इयत्ता ३ रीDownload Download Download 
3.इयत्ता ४ थीDownload Download Download 
4.इयत्ता ५ वीDownload Download Download 
5.इयत्ता ६ वीDownload Download Download Download Download 
6.इयत्ता ७ वीDownload Download Download Download Download 
7.इयत्ता ८ वीDownload Download Download Download Download 
8.इयत्ता ९ वीDownload Download Download Download Download 
9.इयत्ता १० वीPart 1  | Part 2 Download 

सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी : उर्दू माध्यम

अनु. क्र.इयत्ताइंग्रजी
1.इयत्ता २ रीDownload 
2.इयत्ता ३ रीDownload 
3.इयत्ता ४ थीDownload 
4.इयत्ता ५ वीDownload 
5.इयत्ता ६ वीDownload 
6.इयत्ता ७ वीDownload 
7.इयत्ता ८ वीDownload 
8.इयत्ता ९ वीDownload 
9.इयत्ता १० वीDownload 

शाळांना इ.५ वी व इ. ८ वी चा वर्ग जोडण्याबाबत

 शाळांना इ.५ वी व इ. ८ वी चा वर्ग जोडण्याबाबत


राज्यातील जिल्हा परिषद व नगरपालिका/ महानगरपालिका/ कटक मंडळांच्या शाळांना इ.५ वी व इ. ८ वी चा वर्ग जोडण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेले आहेत. सदर प्रकरणी खालील मुद्द्यांची माहिती शासनास आजच सादर करावी. असे आदेशात निर्गमित करण्यात आलेले आहे.१. सद्यस्थितीत राज्यातील जिल्हा परिषद व नगरपालिका/ महानगरपालिका/ कटक मंडळाच्या इ. १ ली ते इ. ४ थी, इ. १ ली ते इ. ७ वी, इ. ५ वी ते इ. ७ वी च्या किती शाळांना

इ. ५ वी / इ. ८ वी चा वर्ग जोडावयाची कार्यवाही अद्यापपर्यंत प्रलंबीत आहे. 

२. तसेच राज्यातील किती जिल्हा परिषद शाळा संबंधीत नगरपालिका/ महानगरपालिका/ कटकमंडळे यांच्याकडे स्थलांतरीत करण्यात आलेल्या आहेत,

   अशी माहिती ही शिक्षण संचालकांना विचारण्यात आलेली आहे. 


संपुर्ण शासन आदेश पहा....

Jumping In shapes

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मुरूमखेडावाडी सदैव नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवित आहे.

 या शाळेचा परिसर अगदी हिरव्यागार झाडांनी(मियावाॕकी घनवनाने) व्यापलेला आहे .शाळा अत्यंत दुर्गम डोंगर भागात असून शाळेचा परिसर फारच सुंदर आहे.

आंनददायी शिक्षणाचा सदैव वापर येथे होत आहे. शाळेतील दोन्हीही शिक्षकांच्या प्रयत्नाने विद्यार्थी दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण शिक्षण घेत आहे.

शाळेतील नाविण्यपुर्ण उपक्रम हे शाळेच्या एकूणच प्रगतीची उंची वाढवितात. 

आज विद्यार्थ्यांना learning shapes ही activity ही jumping in shapes या आनंददायी कृतीतून घेण्यात आली. प्रकाशसिंग राजपूत यांनी मैदानावर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या चप्पलचा वापर करून आखलेल्या भौमितिक  आकारात लावण्यात सांगितले तेव्हा आकाराची प्रत्यक्ष निर्मिती ते करु शकले व आनंद घेत खेळाच्या माध्यमातून शिक्षकांनी सांगितलेल्या  आकारात उडी घेण्याचे एकूणच कसब ते शिकले.

सूचना ऐकून ठराविक आकार ओळखून उडी घेणे बौद्धिक व शारीरिक कसब वाढविणारे ठरले.

   प्रकाशसिंग राजपूत व  दिलीप आढे 

सहशिक्षक 

जि.प.प्रा.शा.मुरूमखेडावाडी ,

कें करमाड , ता/जि. छ. संभाजीनगर 


 https://youtu.be/qRDGiAa3DL4

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नोंदणीसाठी लिंक सुरू झाली आहे. इच्छुकांनी लाभ घ्या.

https://nationalawardstoteachers.education.gov.in/

23 जून ते 15 जुलै 2023 ऑनलाइन अर्ज आमंत्रित करण्यासाठी आणि शिक्षकांकडून स्व-नामांकनासाठी वेब पोर्टल उघडणे


16 जुलै ते 25 जुलै 2023


जिल्हा / प्रादेशिक निवड समितीचे नामनिर्देशन होणार आहे

राज्याकडे पाठवले जातील.
26 जुलै ते 3 ऑगस्ट 2023 

राज्य निवड समिती संघटना निवड समिती निवड यादी स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्युरीकडे पाठवली जाईल


4 आणि 5 ऑगस्ट 2023

राष्ट्रीय ज्युरीसमोर सादरीकरणे करण्यासाठी सर्व निवडलेल्या उमेदवारांना शिक्षण मंत्रालयाकडून सूचना जारी केल्या जातील (एकतर सामान्य वर्षांप्रमाणे NCERT मधील भौतिक पद्धतीने किंवा कोविड  मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे ऑनलाइनद्वारे)

7 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट 2023 ज्युरीद्वारे निवड प्रक्रिया नावांचे अंतिमीकरण

शिक्षक बदली नविन धोरण

14 ऑगस्ट 2023

स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्युरीद्वारे


16 ऑगस्ट ते 18 ऑगस्ट 2023 माननीय शिक्षा मंत्री यांच्या मान्यतेनंतर निवडलेल्या उमेदवारांना सूचना


4 आणि 5 सप्टेंबर 2023 तालीम आणि पुरस्कार सोहळा


अर्ज आणि निवड प्रक्रिया:


सर्व अर्ज ऑनलाइन वेब पोर्टलद्वारे प्राप्त होतील.

MOE पोर्टलमध्ये वेळेवर प्रवेश करण्याबाबत आणि पोर्टल डेव्हलपमेंट एजन्सीद्वारे पोर्टलमध्ये डेटा एंट्री करताना तांत्रिक आणि ऑपरेशनल समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्ये/यूटीएसशी समन्वय सुनिश्चित करेल.

*राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नोंदणीसाठी लिंक....

https://nationalawardstoteachers.education.gov.in/

शिक्षक बदलीने संपूर्ण गाव रडले

 पाथर्डी तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हनुमाननगर (भारजवाडी) या ठिकाणी बारा वर्षांपूर्वी लहू विक्रम बोराटे हे प्राथमिक शिक्षक म्हणून रुजू झाले होते.

 पण त्यांची बदली झाल्यानंतर प्रत्येकाचे अंत:करण भरून आले होते. गेल्या बारा वर्षांमध्ये या शिक्षकाने निस्वार्थपणे दिवस-रात्र एक करत वेळेचे भान न ठेवता या शाळेसाठी आणि तेथील मुलांसाठी एक प्रेरणास्थान, एक आदर्श शिक्षक म्हणून एक गुरु म्हणून अनेकांना मार्गदर्शन केले.शिक्षक बदलीचे कसे आहे नविन धोरण....

TAIT अंतर्गत शिक्षक भरती नविन अटी

 शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी

परीक्षेच्या आधारे जिल्हा परिषदेअंतर्गत करावयाच्या पदभरती संदर्भात रिक्त पदे निश्चित करण्याबाबत व नियुक्त शिक्षकांच्या बदली बाबत सुधारीत अटी लागू करणेबाबतचा शासन निर्णय ...

राज्यात शासनाने विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार शिक्षक भरतीसाठी जिल्हा परिषदांतर्गत रिक्त पदांची संख्या सुनिश्चित करताना तसेच भरतीनंतर शिक्षकांना द्यावयाच्या नियुक्त्यांसाठी खालीलप्रमाणे सुधारीत अटी लागू करण्यात येत आहेत:-


१) ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांची सन २०२२ मधील कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. तथापि, सदर बदल्यांमध्ये विनंती केलेल्या ज्या शिक्षकांना बदली मिळालेली नाही, अशा शिक्षकांचे विनंती अर्ज प्रतिक्षाधिन ठेऊन जशी पदे रिक्त होतील त्याप्रमाणे रिक्त पदी बदली देण्याबाबतची कार्यवाही ग्रामविकास विभागाने करावी. त्यानंतर आंतरजिल्हा बदली संपूर्णत: बंद करण्याची तरतूद ग्रामविकास विभागाने त्यांच्या बदली धोरणामध्ये करावी. तसेच, अवघड क्षेत्राच्या निकषांचे पुनर्विलोकन करुन सुधारीत निकषांचा समावेश बदली धोरणामध्ये करावा.


२) जिल्हाअंतर्गत बदलीसाठी जे शिक्षक पूर्वीपासून कार्यरत आहेत त्यांच्यापैकी बदली इच्छुक शिक्षकांना त्यांच्या विकल्पानुसार एक संधी देऊन जागा रिक्त असल्यास समुपदेशनाव्दारे रिक्त पदी नियुक्ती देण्यात यावी. समुपदेशनापूर्वी संभाव्य भरण्यात येणारी नवीन पदे विचारात घ्यावी व शाळास्तरावर समान शिक्षक राहतील याची दक्षता घ्यावी. ३) उपरोक्त प्रमाणे बदलीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर आधार प्रमाणित संचमान्यतेनुसार


रिक्त असणाऱ्या पदांची मागणी पवित्र प्रणालीवर करण्यात यावी. मागणी करण्यात


आलेल्या रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे बिंदूनामावलीप्रमाणे भरण्याकरीता पवित्र


प्रणालीव्दारे शिक्षक उपलब्ध करण्यात येतील.


४) नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर सदर शिक्षकांस जिल्हा बदलीचा हक्क राहणार नाही. ५) तथापि, नव्याने नियुक्तीनंतर इतर जिल्ह्यांत जाऊ इच्छिणाऱ्या शिक्षकांने रितसर राजीनामा देऊन पुन्हा विहीत प्रक्रीयेच्या माध्यमातून आवश्यकतेनुसार शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी परीक्षा देऊन त्यातील गुणवत्तेच्या आधारे पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळविणे आवश्यक राहील.


६) जिल्हाअंतर्गत आपसी बदली, वैद्यकीय कारणास्तव तसेच तक्रारीच्या अनुषंगाने वा पती पत्नी एकत्रिकरणांतर्गत इ. अपवादात्मक प्रकरणी करावयाच्या बदली संदर्भात ग्रामविकास विभागाने धोरण ठरवावे.


७) पवित्र प्रणालीव्दारे शिक्षक उपलब्ध झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समुपदेशनाव्दारे पुढील कार्यपध्दतीप्रमाणे शिक्षकांची नियुक्ती करावी.


(अ) जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या रिक्त पदांची यादी तयार करण्यात यावी.


सदर यादीमध्ये अवघड क्षेत्रातील सर्व रिक्त पदांचा समावेश राहील याची


खात्री करावी.

(आ) प्रथम दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवारांना शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता


चाचणीतील गुणानुक्रमानुसार प्राथम्य क्रम देऊन त्यांच्या मागणीप्रमाणे


वरीलप्रमाणे तयार करण्यात आलेल्या यादीमधील शाळांमध्ये नियुक्ती देण्यात यावी. (इ) त्यांनतर महिला उमेदवारांना शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीतील गुणानुक्रमानुसार प्राथम्य क्रम देऊन त्यांच्या मागणीप्रमाणे वरीलप्रमाणे तयार करण्यात आलेल्या यादीमधील शाळांमध्ये नियुक्ती


देण्यात यावी.


(ई) त्यानंतर उर्वरित उमेदवारांना शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीतील गुणानुक्रमानुसार प्राथम्य क्रम देऊन त्यांच्या मागणीप्रमाणे वरीलप्रमाणे तयार करण्यात आलेल्या यादीमधील शाळांमध्ये नियुक्ती देण्यात यावी.


८) वरील ४ ते ७ मधील नमुद मुद्दयांच्या आधारावर अटी व शर्ती जाहीरातीमध्ये व नियुक्ती


पत्रामध्ये संबंधित प्राधिकारी यांनी नमूद करावे. ९) शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शिक्षण सेवकाच्या परिविक्षाधीन कालावधीतील त्याच्या सेवेचे मूल्यमापन करण्यासाठी “मूल्यमापन चाचणी" घेण्यासाठी तसेच त्याचे वर्तन याबाबत तपासणी करण्यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था तसेच जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग यांच्या स्तरावर संयुक्त समिती गठीत करण्यात यावी.


१०) सदर मूल्यमापन चाचणीचे स्वरुप तसेच इतर आवश्यक नियमावली राज्य शैक्षणिक


संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे व आयुक्त (शिक्षण) यांनी संयुक्त रित्या


निश्चित करावी.


११) सदर समितीने सादर केलेल्या अहवालास अनुसरुन जर काही शिक्षकासंदर्भात कर्तव्यात कसूर केल्याचे वा शिक्षकांसाठी विहीत आचारसंहितेचा भंग केल्याचे निष्पन्न होत असल्यास अशा शिक्षकास बदली करणे ही शिक्षा ठरत नसल्याने त्यास प्रथमतः वर्तणुकीमध्ये स्वत:हून सुधारणा करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात यावी. त्यानंतर • वर्तणुकीमध्ये सुधारणा न आढळल्यास त्यास ६ महिन्यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था येथे प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात यावे. त्यानंतरही वर्तणूक न सुधारल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यास ६ महिन्यासाठी ५० टक्के वेतनावर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था येथे आणखी प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात यावे. यानंतरही संबंधित शिक्षकाचे वर्तणूक न सुधारल्यास सदर शिक्षकावर महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) नियम, १९६७ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे सक्षम प्राधिकारी यांनी कारवाई करावी,


१२) शाळेमध्ये व शाळेच्या आवारामध्ये मद्य, तंबाखू तसेच तंबाखुजन्य पदार्थ बाळगणे व सेवन यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येत आहे. असे करताना कोणीही दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या मार्फत कठोर कारवाई करण्यात येईल.


शासन निर्णय डाऊनलोड करा...


नवोदयचा निकाल जाहीर

 इयत्ता पाचवीला ज्या मुलांनी  नवोदयची परीक्षा दिली आहे त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे.

 आत्ताच नवोदयचा निकाल जाहीर झालेला असून आपणास ते पाहण्यासाठी डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र हे ते उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे .

सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे खूप खूप अभिनंदन व ज्यांनी या परीक्षेत जरी नंबर लागला नसेल त्या विद्यार्थ्यांनी न हार मानता पुढील आयुष्यामध्ये यशस्वी होण्यासाठी आहे त्या परिस्थितीमध्ये आहे त्या शाळेमध्ये यश संपादन करून आपला अभ्यास पूर्ण करत यशस्वी जीवनात कडे वाटचाल करावी त्यांनाही खूप खूप शुभेच्छा ...


https://cbseit.in/cbse/2023/nvsresult/Result.aspx

योगदिन करिता आसन प्रकार

 २१जून म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय योग दिन आजच्या या दिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा.... 

 आज या योग दिनानिमित्त डिजिटल स्कूल महाराष्ट्र आपणासाठी आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त एक उपयुक्त पीडीएफ घेऊन आलो आहोत.


कृपया या पोस्टला जास्तीत जास्त शेअर करा...


अक्षरचक्र आधारित मुळाक्षरे ओळख #mulakhare,

  डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र १ ली विद्यार्थ्यांना उपयुक्त असे ज्ञानरचनावादी मुळाक्षरे व्हिडीओ स्वरूपात घेऊन आला आहे. अक्षरावर क्लिक करा तो व्हिडीओ प्ले होईल.


मराठी स्वरअं

अःअॕ

आॕ       

मराठी व्यंजन 
त्र


क्ष

ज्ञडिजिटल खिडकीतून चौदाखडी....
चौदाखडी व्हिडीओ स्वरूपात पहा...


केंद्रप्रमुख परीक्षा करिता के सागर ची उपयुक्त पुस्तके

 समग्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापन चाचणी 3री आवृत्ती के सागर केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा पेपर पहिला


अभियोग्यता (अवकाशीय क्षमता, कल, आवड, समायोजन, व्यक्तिमत्व)
भाषिक क्षमता चाचणी (मराठी)
भाषिक क्षमता चाचणी (इंग्रजी)
गणितीय चाचणी
बुद्धिमापन व तार्किक क्षमता

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक भरती करिता अभ्यासक्रमांनुसार रचना केलेला एकमेव संदर्भ

https://ksagar.com/product/samagra-shikshak-abhiyogyata-va-buddimapan-chachni-maha-tait/

=====================================

केंद्र प्रमुख भरती परीक्षा पेपर -2 डॉ. शशिकांत अन्नदाते शालेय शिक्षणातील नियम अधिनियम व शैक्षणिक नवविचार प्रवाह चर्चात्मक व विश्लेषणात्मक स्वरूपात

ऑनलाईन खरेदीसाठी

https://ksagar.com/product/kendrapramukh-bharti-pariksha-paper-dusra/

तसेच ॲमेझॉन व फ्लिपकार्ट वर उपलब्ध...

नमुना पी.डी.एफ पहा...शिक्षक बदली आता थांबणार .... शिक्षणमंत्री

 दिपक केसरकर यांची शिक्षक बदली संदर्भातील मोठी घोषणा ...

  या वर्षीपासून सर्व शासनाच्या मुलांना आम्ही गणवेश दिले जाणार आहेत. लवकरच स्कूल बुट व इतर साहित्य आम्ही देणार आहोत. हा विषय लवकरच राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकित घेतला जाईल.
शिक्षकाच्या बदल्याबाबत ते पुढे  म्हणाले, 

शिक्षकाच्या बदल्या आम्ही रद्द करण्याचा विचार आम्ही करतोय. कारण संबधित शिक्षकांची मुलांना सवय झालेली असते. शिक्षकाला पुरेसा वेळ देता येतो.'


शिक्षणमंत्री म्हणाले की, ''शिक्षकांना बदल्यांसाठी कुणालाही पैसे देऊ नका, असे सांगितलेले आहे. शिक्षकाच्या फक्त विनंतीनंतरच त्यांची बदली होईल. तसेच गैरवर्तवणूक झाल्यास त्याची बदली होतील. लवकरच याबाबत आम्ही शासन निर्णय काढणार आहोत.''मोफत गणवेश वाटपास उपयुक्त

 मोफत शालेय गणवेशासाठी उपयुक्त असलेले संपूर्ण फाईल आज आपणासाठी डिजिटल स्कूल समूहावर देत आहोत.

 या फाईल मुळे आपल्याला गणवेश खरेदी प्रक्रियेतील संपूर्ण फॉर्म उपलब्ध होणार असून याचा फायदा आपल्या रेकॉर्ड मेंटेन करण्यासाठी होणार आहे. एकच फाईल मध्ये आपल्याला संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करता येणार असून आपल्याला गणवेश करीत प्रक्रिया सुलभ करता येणार आहे.

 डिजिटल स्कूल ग्रुप महाराष्ट्र या शैक्षणिक ब्लॉगला आपण फॉलो करावे जेणेकरून आपल्याला वेळेवर विविध माहिती उपलब्ध होत जाईल .

एकमेव शैक्षणिक शाळा केंद्रित असे हे ब्लॉग आहे. ही  फाईल खालील टॕबला क्लिक करून डाऊनलोड करू शकतात.       निर्मिती 

श्रीमती लीना वैदय

समूहप्रशासक

डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र 

केंद्रप्रमुख सराव परीक्षा क्र. १

 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा - 2023

केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा-2023- सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक 1 [Educational Youtube Channel : DDC Learning (Fun, Enjoy & Knowledge  ]


एकूण प्रश्न : 200


एकूण गुण : 200एकूण वेळ : 120 मिनिट


: परीक्षार्थीना महत्वपूर्ण सूचना :


1) ही सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक 01 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा 2023 च्या के 2 च्या संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित असून, फक्त ही परीक्षा देणाऱ्या परीक्षा या सरावासाठी, youtube Channel क्र. 1 व अधिकच्या अभ्यासासाठी असून, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे किंवा BRR संस्थांशी काहीही संबंध नाही.

2) ही परीक्षा प्रत्यक्ष ऑनलाईन होताना, आपला युजर आयडी, आपले संपूर्ण नाव, आपला फोटो चेक करून घ्यावा. काही चूक असेल तर तत्काळ पर्यवेक्षकांच्या निदर्शनात आणून द्यावे. पासवर्ड साठी पर्यवेक्षकांच्या सूचनेकडे लक्ष द्यावे. परीक्षेदरम्यान काहीही अडचण असल्यास पर्यवेक्षकांना सांगावे व त्यांच्या सूचनेनुसार कृती करावी. learnin

3) या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाला 4 पर्यायी सुचविली असून, त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरांपैकी अर्थात योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे तुमच्या समोरील ऑनलाईन स्क्रीन्  गोल करून (क्लिक करून) नमूद करावा.

4) अशा प्रकारे उत्तरपत्रिकेवर उत्तरे क्रमांक नमूद करताना तो संबंधित प्रश्न क्रमांकासमोर छायांकित करून / गोल/ क्लिक करून विला जाईल याची काळजी घ्यावी. कारण बऱ्याचदा घाई-घाईने चुकीचा पर्याय छायांकित /गोल मिलक होऊ शकतो. आपणाला उत्तर बरोबर येत असून अशी चूक होऊ शकते. अशा मुळे विनाकारण आपल्या मेरिटवर परिणाम होऊ शकतो. याची जास्त काळजी घ्यावी.

5) या प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप शासन निर्णयानुसारच्या अभ्यासक्रमानुसार दोन्ही पेपर / विभागानुसार एकूण प्रश्न एकूण गुण : 200; एकूण वेळ : 120 मिनिटे असे आहे. वेळ लावून ही प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचा on to copy सराव करणे अपेक्षित आहे.

6) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत. यास्तव सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. घाईमुळे चुका होणार नाहीत याची दक्षता घेऊनच शक्य तितक्या वेगाने प्रश्न सोडवावेत. क्रमाने प्रश्न सोडवणे श्रेयस्कर आहे.

7) पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ वाया न घालवता पुढील प्रश्नाकडे वळावे. कारण पुढील सोपे-सोपे प्रश्न वेळ न मिळाल्यामुळे सोडवायचे राहू शकतात. अशा प्रकारे शेवटच्या प्रश्नापर्यंत पोहोचल्यानंतर वेळ शिल्लक राहिल्यास कठीण म्हणून वगळलेल्या प्रश्नांकडे परतणे सोईस्कर ठरेल.

8) प्रत्यक्ष होणारी ऑनलाईन केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा- 2023 ही या स्वरुपाची, या पॅटर्ननुसार असू शकते किंवा प्रश्नांचे स्वरूप, पॅटर्न बदलू शकते, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी व त्यानुसार अभ्यास करावा.


9) शब्द, वाक्य ह्या व्याकरणीय चुका, टंकलेखनाच्या असू शकतात. ही परीक्षा प्रत्यक्ष ऑनलाईन होता मराठी व इंग्रजी या दोन भाषेत असेल, इथे मात्र फक्त मराठीत सराव प्रश्न दिलेले आहेत. 10) उत्तरपत्रिकेत एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येईल. एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर देता येईल. पण असे वारंवार केल्याने तुमचा वेळ वाया जाऊ शकतो. एकापेक्षा जास्त उत्तरे नमूद


करताच येणार नाही. कारण एकाच पर्यायासमोरील उत्तर छायांकित/गोल/क्लिक होतो. 11) प्रस्तुत परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करताना उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेतील उत्तरांनाच गुण दिले जातील. नकारात्मक गुण पद्धत नसल्यामुळे सर्वच प्रश्न दिलेल्या वेळेत सोडवणे परीक्षार्थीच्या फायद्याचे राहील. दोन तास संपल्यावर परीक्षा आपोआप सबमिट होऊन, परीक्षा संपेल. त्यामुळे वेळेत संपून प्रश्न सोडवावेत.

 youtube Channel

 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा- 2023 Educational Youtube Channel: DDC Learning (Fun, Enjoy & Knowledger


12) सर्व परीक्षार्थीना “केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा-2017 साठी मनपूर्वक शुभेच्छा.


परीक्षा सोडविण्यासाठी खालील टॕबला क्लिक करा...केंद्रप्रमुख परीक्षा उपयुक्त माहिती

केंद्रप्रमुख भरती थोडक्यात महत्त्वाचे 


 महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेव्दारे निवडीवर नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत माहे जून २०२३ च्या शेवटच्या आठवडयामध्ये केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ चे महाराष्ट्र राज्यातील विविध केंद्रांवर आयोजित करण्यात येत आहे.

अंदाजे खात्रीशीर माहितीनुसार परीक्षा 25 जून 2023 किंवा 2 जुलै 2023 रोजी होऊ शकते.*

परीक्षा योजना :

५.१ परीक्षेचे टप्पे एक लेखी परीक्षा

५.२ परीक्षेचे स्वरूप- वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

५.३ प्रश्नपत्रिका एक

५.४ एकूण गुण २००

५.५ लेखी परीक्षे योजना व सविस्तर अभ्यासक्रम :

परीक्षेचे माध्यम मराठी व इंग्रजी असेल परीक्षेचे माध्यम गुणवत्तेसाठी विचारात घेतले जाणार नाही. सदर परीक्षा एकूण 200 गुणांची राहील. यासाठी दोन तासाचा कालावधी राहील.

सौजन्य DDC learning 

यशवंत पंचायत राज अभियान सन २०२२-२३ राज्यातील अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या यांना विभाग व राज्यस्तरावर पुरस्कार प्रदान

 ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये पंचायत राज संस्थांचे योगदान मोठे आहे. 

राज्यामधील विकासाच्या प्रमुख योजना पंचायत राज संस्थांमार्फत राबविल्या जातात. पंचायत राज संस्थांना त्यांनी केलेल्या कामगिरीनुसार प्रोत्साहित करुन त्यांची कार्यक्षमता अधिक वाढविणे व त्यांच्यामध्ये उत्कृष्ट कामांची स्पर्धा निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यात पंचायत राज संस्थांचे व्यवस्थापन व विकास कार्यात अत्युत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींसाठी सन २००५-२००६ या आर्थिक वर्षापासून विभागस्तर व राज्यस्तरावर "यशवंत पंचायत राज अभियान" ही पुरस्कार योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.

या विभागामार्फत राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी "स्मार्ट ग्राम व्हिलेज" ही योजना नव्याने राबविण्यात येत असल्याने, “यशवंत पंचायत राज अभियान" या योजनेमध्ये ग्रामपंचायती समाविष्ट न करण्याचा निर्णय शासनाने सन २०१६-१७ आर्थिक वर्षापासून घेतलेला आहे. 

राज्य सरकारी कर्मचारी यांचा एक दिवसाचा पगार कपात होणार...

पंचायत राज प्रशासन व विकास कार्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांनी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये केलेल्या कामाचे मूल्यमापन विचारात घेऊन विभागस्तर व राज्यस्तर अशा दोन स्तरावर "यशवंत पंचायत राज अभियान" ही अभिनव पुरस्कार योजना यावर्षी देखील राबविण्यात आली. सदर अभियानांतर्गत राज्यातील अत्युत्कृष्ट तीन जिल्हा परिषदा व तीन पंचायत समित्या पुरस्कारासाठी राज्यस्तरावर निवड करण्यात आलेली  आहे. तसेच विभागस्तरावर तीन पंचायत समित्यांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. सदर निवड राज्यस्तर तसेच विभाग स्तर खालील प्रमाणे आहे.

राज्यस्तर अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समितीविभाग स्तरावरील अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समिती