डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

Dcps समितीस मुदतवाढ nps

 राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS)व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत.

दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
 सदर समितीस तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, समितीकडे प्राप्त झालेल्या माहितीचे सांख्यिकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्टया विश्लेषण करून शासनास परिपूर्ण शिफारस / अहवाल सादर करण्यासाठी समितीस दिनांक १४.०६.२०२३ पासून पुढील दोन महिन्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली  आहे.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२७१५२९४२०१०५ असा आहे. हा शासन निर्णय खालील प्रमाणे आहे..

सेतू उत्तर चाचणी डाऊनलोड setu chachni

 डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र आपणासाठी घेऊन आला आहे. सेतु अभ्यासक्रम आधारित उत्तर चाचणी वर्गानुसार व विषयानुसार डाऊनलोड करा,

       सदरील चाचणी ही २७ जुलै ते ३१ जुलै दरम्यान घ्यावयाची असून इतरांना ही अवश्य शेअर करा. सेतू उत्तर चाचणी डाऊनलोड खालील टॕबला क्लिक करा. 


सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : मराठी माध्यम [Bridge Course Post Test : Marathi Medium]

अनु. क्र./Sr.No.
इयत्ता/Standard
गणित /Maths
मराठी/Marathi
इंग्रजी/English
विज्ञान/Science
सामाजिक शास्त्र /Social Science
1.
इयत्ता २ री
2.
इयत्ता ३ री
3.
इयत्ता ४ थी
4.
इयत्ता ५ वी
5.
इयत्ता ६ वी
6.
इयत्ता ७ वी
7.
इयत्ता ८ वी
8.
इयत्ता ९ वी
9.
इयत्ता १० वी

मुल्यशिक्षण moral story

 मूल्य शिक्षणाने एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्व तयार व्हाव म्हणून प्रयत्न केला जातो.चांगले किंवा वाईट या दोन्हीतील सापेक्ष संकल्पना आहेत. एखादी चांगली वाटणारी गोष्ट इतरांना चांगली वाटेल तसे नसते. आज प्रत्येक व्यक्तीला मुल्यशिक्षणाची गरज असून ते शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे.

बालवयापासून,आपल्या,आई-वडील,आजी,आजोबा इत्यादी कुटुंबातील मोठे आपल्याला जे संस्कार किंवा चांगले वागण्यास भाग पडतात त्यालाच मूल्यशिक्षण असे म्हणतात.

मुरूमखेडावाडी शाळेत परिपाठात निश्चितच याचा सहभाग केलेला आहे.मूल्यशिक्षणाचे एकूण दहा प्रकार आहेत.


1.नीटनेटकेपणा।Neatness.

प्रत्येक व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये अंतर्बाह्य चांगला बदल घडवून नीटनेटकेपणा हा महत्त्वाचा असून नीटनेटकेपणा म्हणजे, 

एखाद्या व्यक्तीचे राहणीमान, बोलणे, वागणे, तसेच केशभूषा वेशभूषा किंवा घरातील आपल्या इतर कुटुंबातील व्यक्ती सोबत राहणे घरातील किंवा ऑफिसमधील, शाळेतील वस्तूंची योग्य व्यवस्थित मांडणी, आपले आचार, विचार योग्य रीतीने मांडणी नेटकेपणा ची सवय प्रत्येकाने आपल्या जीवनात लावली पाहिजे.

 

आपण आपल्या घरात कसे राहतो याचे मूल्यमापन प्रत्येकाने करणे आवश्यक आहे. तसेच सामाजिक समारंभ, कार्यक्रम या ठिकाणी आपण कसे वागतो, कसे बोलतो, यावर सुद्धा लक्ष देणे गरजेचे असते. यशस्वी जीवन जगण्यासाठी प्रत्येकाच्या जीवनामधील नीटनेटकेपणा ला महत्त्व आहे. 


आपली विचारसरणी कशी आहे, यावर आपण विचार करणे गरजेचे आहे. "साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी" हे तत्व बाळगणे आवश्यक आहे. नीटनेटकेपणा हा दैनिक जीवनाचा भाग आहे. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये नीटनेटकेपणा ची सवय किंवा महत्त्व जाणून घेणे व अंगिकारने खूप महत्त्वाचे आहे. वेगवेगळ्या विचारांचा प्रभाव शालेय जीवनामध्ये विद्यार्थ्यांच्या मनावर होतो.


त्यासाठी त्यांना बालवयात नीटनेटकेपणा चे महत्व पटवून देणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये बोलणे,वागणे, वक्तशीरपणा या गोष्टीचा अंतर्भाव होतो.तसेच शाळेमधील वस्तूची, नीटनेटकेपणाने मांडणी करणे शाळेतील स्वच्छता करणे,गावातील,परिसरातील स्वच्छता करणे, घरातील वस्तूंची व्यवस्थित मांडणी करणे, इत्यादी या सर्व गोष्टी नेटकेपणा मध्ये येतात. 


नीटनेटकेपणा मध्ये अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींनी आपण विद्यार्थ्यांना सवयी लावू शकतो. नीटनेटकेपणा आणि टापटीपपना यामध्ये विद्यार्थ्यांचे दप्तर, दप्तरा मधील वह्या व्यवस्थित लावणे, पुस्तक व्यवस्थित लावणे, कंपास पेटीतील साहित्य व्यवस्थित ठेवणे, आपल्या वस्तूची काळजी घेणे, तसेच आपल्या वस्तू खराब होणार नाहीत याकडे लक्ष देणे. इत्यादी छोट्या छोट्या गोष्टींपासून आपण नीटनेटकेपणा विद्यार्थ्यांमध्ये वाढ करू शकतो.꧁📺•༆ *डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र*༆•🖥️ ꧂⁣♛•°

꧁📺•༆ *डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र*༆•🖥️


♛꧁📋 *माझा स्वाध्याय ५वी,६वी ७वी📋꧂⁣♛•°


डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र आपणासाठी घेऊन आला आहे....

 इयत्ता पाचवी ते सातवी या महत्वपूर्ण इयत्तेसाठी स्वाध्याय पूर्ण करून घेणारे ॲप निर्माण केलेले आहे.

 हे ॲप डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रचे तंत्रस्नेही सदस्य तथा  कोल्हापूर डिजिटल समूहाचे जिल्हा प्रमुख  श्री राजू खाडे यांनी निर्माण केलेल्या असून इयत्ता पाचवी, सहावी व सातवी विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे .

सदरील स्वाध्याय अॕप खालील दिलेल्या वर्गानुसार आपण इन्स्टॉल करू शकता.

इयत्ता डाऊनलोड👇
पाचवीClick here...
सहावी Click here...
सातवीClick here...
युटुब चॕनल सब्सक्राईब कराSubscribe now

माझा स्वाध्याय सातवी

 ꧁📺•༆ *डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र*༆•🖥️


♛꧁📋 *माझा स्वाध्याय सातवी📋꧂⁣♛•°
💥 *माझा स्वाध्याय सातवी* 💥


➡️  *सर्व विषयांची मार्गदर्शक उत्तरे .*


➡️ *पाठांतरास उपयुक्त .*


➡️ *श्रुतलेखन करण्यास उपयुक्त .*


*खालील लिंक वर क्लिक करून डाऊनलोड करा .*

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻


https://play.google.com/store/apps/details?id=devdigital.swadhyaysatavi


डिजिटल चॕनललवर १००० पेक्षा जास्त व्हिडीओ सब्सक्राईब करा... 


➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️

*आवडल्यास शिक्षक पालकांच्या ग्रुप वर शेअर करायला विसरू नका .*

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

माझा स्वाध्याय सहावी

 ꧁📺•༆ *डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र*༆•🖥️


♛꧁📋 *माझा स्वाध्याय सहावी📋꧂⁣♛•°📒 माझा स्वाध्याय- सहावी📒


💥 *स्वयंअध्ययनासाठी उपयुक्त ॲप*


💥 *पाठावरील स्वाध्यायाची अचुक उत्तरे*


🛑 *खालील लिंक वर क्लिक करा व डाऊनलोड करून घ्या.*🛑

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻


https://play.google.com/store/apps/details?id=devdigitalapps.six


डिजिटल चॕनललवर १००० पेक्षा जास्त व्हिडीओ सब्सक्राईब करा... 


➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️

👍🏻 *आवडल्यास जरूर शेअर करा .*👍🏻

माझा स्वाध्याय पाचवी

꧁📺•༆ *डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र*༆•🖥️


♛꧁📋 *माझा स्वाध्याय पाचवी📋꧂⁣♛•°
➡️  *सर्व विषयांची मार्गदर्शक उत्तरे .*

➡️ *पाठांतरास उपयुक्त .*


➡️ *श्रुतलेखन करण्यास उपयुक्त .*


*खालील लिंक वर क्लिक करून डाऊनलोड करा .*

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻


https://play.google.com/store/apps/details?id=devdigitalapps.swadhyaypachvi


डिजिटल चॕनललवर १००० पेक्षा जास्त व्हिडीओ सब्सक्राईब करा... 


➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️

*आवडल्यास शिक्षक पालकांच्या ग्रुप वर शेअर करायला विसरू नका .*

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

शिक्षण क्षेत्रात घसरण शरद पवार

 

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रसिद्ध केलेल्या परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 (पीजीआय) अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्याची दुसर्‍या स्थानावरून थेट सातव्या स्थानावर घसरण झाली आहे.

राज्य म्हणून शैक्षणिक गुणवत्तेत खूपच मागे पडलो आहोत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे, असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या पीजीआय अहवालासंदर्भात शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. यासंदर्भात संबधितांची लवकरात लवकर बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. सक्षम शैक्षणिक व्यवस्था ही समाज सुधारण्यास कारणीभूत ठरत असते. महाराष्ट्रात कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासारख्या अनेक शिक्षणमहर्षींनी हेच तत्व ओळखून सक्षम शालेयव्यवस्था उभारण्याला प्राधान्य दिले. मात्र आजच्या काळात राज्यातील शाळा व्यवस्थापनाचा दर्जा खालावला जाणे, ही महाराष्ट्राच्या गुणवत्तादायी शैक्षणिक परंपरेला गालबोट लावणारी बाब आहे, असे विधान शरद पवार यांनी केलेले आहे.


चांद्रयान ३ आकाशात यशस्वी झेपावले

 

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्त्रो) च्या शास्त्रज्ञांनी चांद्रयान-३ चे यशस्वीपणे प्रक्षेपण केले आहे.

 चांद्रयान-३ आपल्या पूर्वनिर्धारित वेळेनुसार २ वाजून ३५ मिनिटांनी चंद्रावर जाण्याचा प्रवासाला निघाले आहे.

चांद्रयान-३ चे प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून करण्यात आले. चांद्रयान-३ च्या आधी भारताने चंद्रावर संशोधनासाठी दोन मोहिमा पार पाडल्या आहेत. भारताने २००८ साली पहिल्यांदा चांद्रयान-१ चे यशस्वी प्रक्षेपण केले होते. त्यानंतर २०१९ ला चांद्रयान-२ चे प्रक्षेपण करण्यात आले होते. चांद्रयान-२ मध्ये विक्रम लँडरच्या हार्ड लँडिंगमुळे चांद्रयान-२ मोहीम यशस्वी होऊ शकली नव्हती.

त्यामुळे इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी यावेळी अनेक चाचण्यांनंतर लँडरच्या डिझाइनमध्ये सुधारणा केली आहे, जेणेकरून यावेळी मोहिमेचे यश सुनिश्चित करता येईल. चांद्रयान-३ चंद्रावर पाठवण्यासाठी एलव्हीएम-३ लाँचरचा वापर केला जाईल. चांद्रयान-३ मोहीम यशस्वी झाल्यास भारत चंद्रावर लँडिंग करणारा करणारा जगातील चौथा देश बनेल. यापूर्वी अमेरिका, रशिया आणि चीनने चंद्रावर यशस्वी लँडिंग केले आहे.चांद्रयान 3 #mission moon,

  भारत परत एकदा नव्याने एक मोठा मिशन घेऊन आलेला आहे चांद्रयान तीन म्हणून हे मिशन आपणास माहीत असणार आहे.  

 आज दिनांक 14 जुलै 2023 रोजी ठीक  दुपारी दोन वाजून 34 मिनिटांनी हे अवकाशात चंद्राच्या दिशेने प्रक्षेपित होणार आहे.

 या इतिहासाच्या नोंदीचे आपणही साक्षीदार होऊ शकतात हे आपल्या विद्यार्थ्यांनाही आपण दाखवून दाखवू शकता व भारताने साधलेली आजवरची एकूण प्रगतीची एक गौरवास्पद बाब आपण सर्वांपर्यंत पोहोचू शकता मित्रांनो निश्चितही पोस्ट सर्व विद्यार्थ्यांना पालकांना गावकऱ्यांना आणि शैक्षणिक गटावर आपण पोहोचवावी ही आपणास नम्रपणे विनंती आहे.

आपणास दोन वाजून 34 मिनिटांनी लाईव्ह प्रक्षेपण पाहण्यासाठी आपण क्लिक करावे किंवा व्हिडिओ बॉक्सला आपण क्लिक करावे.


१ वाजून ५० मिनिटांनी Live पहा...