मुख्य सामग्रीवर वगळा
जिल्हातंर्गत बदली लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

जिल्हातंर्गत बदली अपडेट

जिल्हाअंतर्गत बदलीबाबत...             _जिल्हा अंतर्गत बदल्या संदर्भात शासन निर्णय तयार झाला असून उद्या किंवा समोरच्या आठवड्यात निघण्याची दाट शक्यता आहे...._  *आंतरजिल्हा बदलीबाबत...*                _आंतरजिल्हा बदली संदर्भात वेळापत्रक सुद्धा लवकर निर्गमित होऊन बदल्या कार्यान्वित होणार …