मुख्य सामग्रीवर वगळा
Bridge course लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

setu सेतू अभ्यासक्रम व पुर्वचाचणी

सेतु अभ्यासक्रम सन २०२३ -२४  अनु. क्र. इयत्ता मराठी माध्यम उर्दू माध्यम 1. इयत्ता २ री Download  Download  2. इयत्ता ३ री Download  Download  3. इयत्ता ४ थी Download  Download  4. इयत्ता ५ वी Download  Download  5. इयत्ता ६ वी Download  Download  6. इयत्ता ७ वी Download  Download  7. इयत्…