मुख्य सामग्रीवर वगळा
वेतन आयोग लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीतील त्रुटी दूर करा

*🔰🔰🔰🔰🔰शिक्षक परिषदची मागणी  🔰🔰🔰🔰🔰*  * शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीतील त्रुटी दूर करा... !!!*   _🔰👉राज्यातील शिक्षकांना सन 2016 मध्ये वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करण्यात आलेली आहे. वरिष्ठ वेतन श्रेणी निश्चित करत असताना एकूण वेतनाच्या 22 % वाढ मिळणे अपेक्षित होती.  सन 2003 मध्ये सेव…