डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
वेतन आयोग लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
वेतन आयोग लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीतील त्रुटी दूर करा

 *🔰🔰🔰🔰🔰शिक्षक परिषदची मागणी  🔰🔰🔰🔰🔰*

 *शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीतील त्रुटी दूर करा...!!!*

  _🔰👉राज्यातील शिक्षकांना सन 2016 मध्ये वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करण्यात आलेली आहे. वरिष्ठ वेतन श्रेणी निश्चित करत असताना एकूण वेतनाच्या 22 % वाढ मिळणे अपेक्षित होती. 


सन 2003 मध्ये सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना सन 2015 मध्ये वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू होताना त्यांची वेतन श्रेणी 2800 रुपये ग्रेडपे वरून 42 रुपये ग्रेडपे वर करण्यात आलेली आहे.म्हणजेच त्या शिक्षकांना किंवा त्यापूर्वीच्या शिक्षकांना एकूण वेतनात 22 टक्के वाढीचा लाभ मिळालेला आहे. 20डिसेंबर 2021मध्ये हिवाळी अधिवेशनात या महत्त्वपूर्ण विषयासंदर्भात शिक्षक परिषदेचे माननीय आमदार महोदयांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना माननीय आमदार श्रीमती .वर्षाताई गायकवाड सो. यांनी 2004 मध्ये सेवेत आलेल्या शिक्षकांना सन 2016 मध्ये वरिष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ नष्ट झालेला आहे हे मान्य केले आहे._ 

    *🔰माननीय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ रेट पिटीशन आदेशान्वये 30 जून 2023 पर्यंत वेतन त्रुटी समिती स्थापन करून सदर प्रकरण निकाली काढावे असे म्हटले आहे माननीय उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असतानाही शासन स्तरावरून कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही केलेली नाही.*

    _🔰👉सन २००३ आणि सन २००४ या वर्षातील नियुक्त शिक्षकांमध्ये नैसर्गिक रित्या एका वेतन वाढीचा फरक असणे अपेक्षित आहे.परंतु या वेतन त्रुटीमुळे दोन वेतन वाढीचा फरक आढळून आलेला आहे.तो नैसर्गिक व अन्यायकारक आहे. तेव्हा आपल्या स्तरावरून शिक्षकांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी वेतन त्रुटी समिती स्थापन करण्याचा सकारात्मक निर्णय घ्यावा. याबाबतची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य अध्यक्ष श्री.राजेशजी सुर्वे सर यांनी माननीय नामदार श्री.दिपकजी केसरकर साहेब शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई,माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव साहेब ग्रामविकास विभाग बांधकाम भवन मुंबई, माननीय उपसचिव साहेब शालेय शिक्षण शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई तसेच माननीय शिक्षण आयुक्त साहेब शिक्षण आयुक्त पुणे,महाराष्ट्र शासन पुणे, माननीय शिक्षण संचालक साहेब प्राथमिक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे._

*शिक्षकांच्या हितासाठी..!* 

*सदैव तत्पर.................!*

*शिक्षक परिषद.......... !!!* 

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰