डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत कार्यवाही बाबत.|mdm scheme|

 प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ अंतर्गत करावयाच्या कार्यवाही बाबत.


राज्यामध्ये विदर्भ वगळता उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये उन्हाळी सुट्टीनंतर नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होत आहे. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेची नवीन शैक्षणिक वर्षामध्ये अंमलबजावणी करतांना खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी तसेच जिल्हा स्तरावरुन याविषयी नियमितपणे संनियंत्रण करण्यात येईल याची दक्षता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी स्वतः घ्यावयाची आहे.

१. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सर्व शाळांमधून मिष्ठान्न भोजन अथवा पदार्थ सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावेत.


२. शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून योजनेस पात्र सर्व विद्यार्थ्यांना निश्चित करण्यात आलेल्या पाककृतीनुसार पोषण आहार उपलब्ध करुन देण्यात यावा. काही कारणामुळे आहार शिजविण्यास अडचणी असल्यास, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सदरची अडचण त्वरीत दूर करुन संबंधित शाळेत आहार शिजविला जाईल याचे काटेकोरपणे नियोजन करण्यात यावे.


३. जिल्ह्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांमधून सर्व कार्यदिवसांमध्ये पोषण आहार योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना दिला जाईल याची दक्षता घ्यावी कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावयाची आहे.


४. जिल्हा / तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी खालील लिंक वर भेट देऊन दररोज दुपारनंतर आपल्या जिल्हा/तालुक्यातील शाळांनी लाभ दिलेबाबत खात्री करावयाची आहे. काही शाळा माहिती भरण्याकरीता प्रलंबित असल्यास योजनेचा लाभ दिलेबाबत संबंधित शाळांची माहिती त्याच दिवशी एमडीएम पोर्टलवर नोंदविली जाईल याची दक्षता घ्यावयाची आहे.


https://pmposhan-ams.education.gov.in/School_Reported_today_total_view.aspx


५. वरील लिंक वर आपल्या तालुका तथा जिल्ह्यातील शाळांची सद्यस्थिती आपणास पाहण्यास उपलब्ध आहे. दररोज जिल्ह्यातील योजनेस पात्र असणाऱ्या सर्व शाळांनी आहार दिलेबाबतची नोंद एमडीएम पोर्टलवर करणे अनिवार्य आहे.

६. तालुका तथा जिल्ह्यातील काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना आहार उपलब्ध करुन देखील एम.डी.एम पोर्टलवर माहितीची नोंद न केल्यास त्याकरीता संबंधित तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी आणि जिल्ह्याकरीता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना व्यक्तिशः जबाबदार समजण्यात येऊन पुढील उचित कार्यवाही करण्यात येईल. महानगरपालिका क्षेत्राकरीता संबंधित प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग हे याकरीता जबाबदार राहतील याची गांभीर्याने नोंद घ्यावयाची आहे.


७. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण यांनी राज्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना नियमितपणे आहार देण्यात येऊन, दिलेल्या आहाराची नोंद एमडीएम पोर्टलवर त्याच दिवशी होईल याकरीता विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.


८. शाळास्तरावर अथवा तालुकास्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काही तांत्रिक अडचणी असल्यास त्वरीत त्याचे निराकरण जिल्हा कार्यालयाने करणे आवश्यक आहे. जिल्हास्तरावरुन संबंधित अडचणींचे निराकरण शक्य नसल्यास त्वरीत वरिष्ठ कार्यालयाशी संपर्क साधण्यात यावा.


९. उन्हाळी सुट्टीनंतर शाळांचे कामकाज सुरु होत असल्याने सर्व शाळांमधील स्वयंपायगृहे, भाडी, तांदुळ व धान्यादी माल स्वच्छ असल्याची खात्री करुन घेण्यात यावी. मुलांना आहार स्वच्छ आणि आरोग्यपूर्ण वातावरणामध्ये उपलब्ध होईल याची दक्षता घेणेत यावी.


१०. केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्थांना वरील नमूद सर्व मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आवश्यक ते निर्देश आपलेस्तरावरुन देण्यात यावेत.


११. नवीन शैक्षणिक वर्षामध्ये योजनेस पात्र सर्व शाळांमधून परसबाग निर्मितीचे उद्दिष्ठ ठेवण्यात आलेले आहे. याकरीता स्थानिक प्रगतीशील शेतकरी, पालक, विद्यार्थी, स्वयंपाकी तथा मदतनीस आणि शाळा व्यवस्थापन समिती या सर्वांची मदत घेण्यात यावी व शाळेमध्ये उत्कृष्ठ परसबाग विकसित होईल याचे नियोजन करण्यात यावे. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी परसबाग निर्मितीबाबत प्रत्येक महिन्याला तालुक्यांकडून प्रगती अहवाल घेऊन संचालनालयास कळवावे.


१२. प्रत्येक तिमाही नंतर योजनेस पात्र सर्व मुलांच्या वजन व उंचीची नोंद नोंदवही मध्ये घेण्यात यावी. लवकरच सर्व शाळांना नोंदवह्यांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागाशी समन्वय साधून विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होईल याची नियोजन करण्यात यावे. जंतनाशक गोळ्या आणि आयर्न आणि फोलिक अॅसिड गोळ्यांचा लाभ आरोग्य विभागामार्फत योजनेस पात्र सर्व शाळांमधून दिला जाईल याकरीता आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांशी आवश्यक तो संपर्क करण्यात यावा.


प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळेच्या प्रत्येक दिवशी उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांना चांगला, दर्जेदाज आहार उपलब्ध होईल याची आवश्यक ती दक्षता घ्यावी.


प्रवेशोत्सव फलकलेखन

 प्रवेशोत्सव फलक लेखन 


नविन शैक्षणिक वर्षाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा !सुधारित वेतन स्तरामध्ये वेतन निश्चिती करणेबाबत

 राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ च्या शिफारशीनुसार शासनाच्या मान्यतेने वेतनस्तर सुधारित केलेल्या संवर्गांची मूळ पदावरील वेतनश्रेणी संरक्षित करणे / सुधारित वेतन स्तरामध्ये वेतन निश्चिती करणेबाबत.

शुध्दीपत्रक :-


वाचा येथील क्र.२ येथील दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील क्र.२ च्या पृष्ठावर तिसऱ्या ओळीत "१.१.२०१६ रोजी आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू होत असेल तर त्यानुसार वेतननिश्चिती केल्यानंतर या वाक्याऐवजी १.१.२०१६ रोजी व तद्नंतर पदोन्नती अथवा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू होत असेल तर त्यानुसार वेतननिश्चिती केल्यानंतर असे वाक्य वाचण्यात यावे.

11111

क्र.२ च्या पृष्ठावर पाचव्या ओळीत दि.१.१.२०१६ रोजी च्या पुढे किंवा तद्नंतर " या शब्दांचा समावेश करण्यात यावा.


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०६१२१६१४५७७८०५ असा आहे.जीवन शिक्षण मासिकासाठी लेख/साहित्य पाठविण्याबाबत

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र तर्फे सर्व शिक्षणाधिकारी यांना आदेश

विषय : 'जीवन शिक्षण' मासिकाच्या पुनर्रचनेनुसार साहित्य पाठविण्यास सर्व शिक्षक, अधिकारी यांना कळविण्याबाबत...


उपरोक्त विषयास अनुसरुन कळविण्यास येते की, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे ३०. यांच्या मार्फत जीवन शिक्षण हे मासिक दरमहा प्रकाशित केले जाते. या मासिकाला १५० वर्षाहून अधिक वर्षाची गौरवशाली परंपरा लाभली आहे. प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षणाच्या गुणवत्ता विकास कार्यक्रमात महत्वाची भूमिका बजावणारे हे मासिक शालेय शिक्षण विभागाचे मुखपत्र म्हणून वितरीत करण्यात येते.


जीवन शिक्षण मासिकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्वदूर प्राथमिक शाळांतील शिक्षण विषयक नवे विचार, नव्या जाणिवा, शैक्षणिक संशोधन व नवीन शैक्षणिक तंत्रे शिक्षकांपर्यंत पोहचविले जातात. शिक्षकांच्या दैनंदिन अध्यापनातील गरजा व अडचणी विचारात घेवून वेळोवेळी नवीन अभ्यासक्रमसंदर्भात तज्ज्ञांचे लेख, शिक्षण विषयक विचार आणि मार्गदर्शन शिक्षकांपर्यंत पोहचविण्याचे कार्य केले जाते.


प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र विषयीची माहिती, शिक्षकांची प्रज्ञा, प्रतिभा यांच्या संपूर्ण विकासासाठी विविध लेख, मुलाखती, अनुभव आदी अंतर्भूत करण्यात आलेले असतात विद्यार्थ्यांच्या शौर्य, पराक्रम, राष्ट्रभक्ती या मूल्यांच्या संस्कारासाठी सोप्या सुगम भाषेत लेख दिलेले असतात. शिक्षण क्षेत्रातील नवोपक्रम, प्रकल्प, नवसंशोधन, शिक्षण क्षेत्रातील घडामोडी अशा लेखांचा अंतर्भात असतो. शासन निर्णय, परिपत्रके, अधिसूचना यांचा अंतर्भाव असतो. शिक्षक, मुख्याध्यापक, विद्यार्थी, अधिकारी, संस्था अदययावत राहण्यासाठी या अंकातील ज्ञान, माहिती अत्यंत उपयुक्त असते. ज्यामुळे शिक्षकांची, शाळांची गुणवत्ता वृध्दिगत होण्यास मदत होते.


तरी आपल्या अधिपत्याखालील सर्व अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, विषय साधनव्यक्ती, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, अध्यापक विदयालयातील अध्यापकाचार्य, छात्राध्यापक इत्यादीनी खाली दिलेल्या मुद्दयांप्रमाणे जीवन शिक्षण मासिकासाठी लेख/साहित्य पाठविण्याबाबत आपणामार्फत कळविण्यात यावे.


• संशोधनात्मक लेख यामध्ये संशोधन उद्दिष्टे, कार्यवाही, फलनिष्पती, निष्कर्षाचे सार्वत्रिकीकरण व आवश्यक पुरावे असणारे लेख.


• नवोपक्रम अधिकारी, शिक्षक यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात राबविलेले नवोपक्रम याविषयी नवोपक्रमाची उद्दिष्टे, कार्यवाही, फलनिष्पती, आवश्यक पुरावे यानुसार मद्देसूद मांडणी असणारे लेख.


• स्थानिक शिक्षण तज्ज्ञ, अभ्यासक यांचे शिक्षणविषयक लेख पाठविण्याबाबत प्रोत्साहन दयावे.


• ज्या शिक्षकांची मागील २ महिन्यात शैक्षणिक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. त्यांनी दोन प्रतीत पुस्तके व त्यांचा सारांश पाठविण्याचे आवाहन करण्यात यावे. जीवन शिक्षण अंकात प्रत्येक महिन्यात उचित निकषानुसार पुस्तकांचा सारांश व संबंधित लेखकांची माहिती प्रकाशित करण्यात येणार आहे.


• Ph.D व इतर राज्य, राष्ट्रीय पुरस्कार यांची माहिती व पुरावे घेऊन अशा अधिकारी, शिक्षक यांची माहिती जीवन शिक्षण मासिकात प्रसिध्दी करण्याबाबत पाठविण्यात यावी.

• अधिकाऱ्यांनी, शिक्षकांनी वैशिष्ट्यपूर्ण शाळा, संस्था यांना दिलेल्या भेटी व त्यावर आधारित लेख.


• आपल्या कार्यक्षेत्रातील अधिकारी, शिक्षक यांचे पुस्तक परीक्षण (Book Review) मागील दोन महिन्यात प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांवर आधारीत (नवीन पुस्तके) परीक्षणात्मक तथा पुस्तकांचे वाचन करून संबंधितांनी लिहिलेले लेख.


वरीलप्रमाणे उत्कृष्ट व गुणवत्तापूर्ण लेखन असणाऱ्या लेखांनाच 'जीवन शिक्षण' मासिकामधून प्रसिध्दी देण्यात येईल.

इयत्ता २ री चे वार्षिक नियोजन

 इयत्ता २ री चे वार्षिक नियोजन ....डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र 

घेऊन आला आहे....

शिक्षक मित्र समूह निर्मिती असलेले खास अभ्यासक्रमाचे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाचे वार्षिक नियोजन ....


पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करा....इयत्ता १ ली चे वार्षिक नियोजन|varshik niyojan|

 इयत्ता १ ली चे वार्षिक नियोजन... 


डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र 

घेऊन आला आहे....

शिक्षक मित्र समूह निर्मिती असलेले खास अभ्यासक्रमाचे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाचे वार्षिक नियोजन ....


पीडीएफ स्वरूपात पहा व डाऊनलोड करा....
पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करा...


सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत समिती

 सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ची स्थापना 

शासन आदेश

 शासन निर्णय दिनांक १६.०३.२०२४ अन्वये सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ची स्थापना करण्यात आली असून समितीस स्थापनेच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करावयाचा आहे. त्याअनुषंगाने या विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील दि. २३.०४.२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये २ सहायक कक्ष अधिकारी व १ लिपिक-टंकलेखक अशा ३ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ च्या कामकाजासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या आहेत. सदर ३ कर्मचाऱ्यांपैकी श्री. प्र.दि. रेडकर, सहायक कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग यांचे आदेश प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत असून त्यांच्याऐवजी खालील कर्मचाऱ्याच्या सेवा वेतन त्रुटी निवारण समिती, २०२४ च्या कामकाजासाठी अधिग्रहीत करुन उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत :-


अ.क्र.


कर्मचाऱ्यांचे नाव


पदनाम


सध्याचा विभाग


१.


श्रीमती स्व. चिं. मुंडे


सहायक कक्ष अधिकारी


सार्वजनिक आरोग्य विभाग


२. श्रीमती मुंडे यांच्या सेवा वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ च्या कामकाजासाठी ०६ महिने किंवा समिती आपला अहवाल शासनास सादर करणेपर्यत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यत तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येत आहेत. श्रीमती मुंडे यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येणार असल्याने त्यांच्या वेतनादी विषयक बाबी संबंधित कर्मचारी ज्या विभागात सध्या कार्यरत आहेत त्या विभागाकडून हाताळण्यात येतील.


३. श्रीमती मुंडे यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता दिनांक ०५.०६.२०२४ (म.पू.) रोजी वित्त विभाग/सेवा-९ येथे रूजू अहवाल सादर करावा. सदरचे आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागाने स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच श्रीमती मुंडे यांना कार्यमुक्त न करण्यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेतली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे सदरप्रयोजनासाठी श्रीमती मुंडे यांनी रुजू होण्यास हयगय केल्यास त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्ताविण्यात येईल.


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६०४१७५२४६८००७ असा आहे.
12 वी नंतर करिअर व विविध प्रवेश प्रक्रिया|after 12th admission neet iit|

 HSC नंतर ऍडमिशन साठी महत्वाची माहिती....(After 12th)

----------------------------------------

 मेडीकल प्रवेशासाठी लागणारी कागदपत्रे

----------------------------------------

०१) *नीट* आँनलाईन फाॅर्म प्रिंट

०२) *नीटप्रवेश* पत्र

०३) *नीट मार्क* लिस्ट

०४) १० वी चा मार्क मेमो

०५) १० वी सनद

०६) १२ वी मार्क मेमो

०७) नॅशनॅलीटी सर्टीफिकेट

०८) रहिवाशी प्रमाणपत्र

०९) १२ वी टी सी

१०) मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस

११) आधार कार्ड

१२) उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा फाँर्म नं १६ वडिलांचा

१३) मुलाचे राष्ट्रीय बँकेतील खाते

१४) मुलाचे तसेच आई व वडिलांचे दोघांचे पँन कार्ड

मागासवर्गीयांसाठीवरील सर्व व खालील प्रमाणपत्रे

०१) जातीचे प्रमाणपत्र

०२) जात वैधता प्रमाणपत्र

०३) नाॅन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र 

(मागील काढलेले असेल तर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत लागू)

----------------------------------------

कृपया वरील कागदपत्रे अपुर्ण असतील तर त्वरीत पुर्ण करून घ्यावे.

After 12th


----------------------------------------

इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी लागणारी कागदपत्रे*(engineering admission process)

----------------------------------------

०१) *MHT-CET* आँनलाईन *फाँर्म* प्रिंट

०२) *MHT-CET* पत्र

०३) *MHT-CET* मार्कलिस्ट

०४) १० वी चा मार्क मेमो

०५) १० वी सनद

०६) १२ वी मार्क मेमो

०७) नँशनँलीटी सर्टीफिकेट

०८) रहिवाशी प्रमाणपत्र

०९) १२ वी टी सी

१०) आधार कार्ड

११) उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा फाँर्म नं १६ वडिलांचा

१२) राष्ट्रीय बँकेतील खाते

१३) फोटो

----------------------------------------

*मागासवर्गीयांसाठी वरील सर्व व खालील प्रमाणपत्रे*

----------------------------------------

०१) जातीचे प्रमाणपत्र

०२) जात वैधता प्रमाणपत्र

०३) नाँन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र (मागील काढलेले असेल तर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत लागू)


कृपया वरील कागदपत्रे अपुर्ण असतील तर त्वरीत पुर्ण करून घ्यावे

----------------------------------------

           *वैद्यकीय क्षेत्र* 

----------------------------------------

*शिक्षण - एमबीबीएस*

कालावधी - पाच वर्षे सहा महिने 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र आणि NEET प्रवेश परीक्षा 

संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी

----------------------------------------

*उच्च शिक्षण - एमडी, एमएस व इतर पदविका*

----------------------------------------

*शिक्षण - बीएएमएस*

कालावधी - पाच वर्षे सहा महिने 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, NEET

संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी

----------------------------------------

*पुढील उच्च शिक्षण - एमडी, एमएस व इतर पदविका*

----------------------------------------

*शिक्षण - बीएचएमएस*

कालावधी - पाच वर्षे सहा महिने 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, NEET

संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी

----------------------------------------

*पुढील उच्च शिक्षण - एमडी*

----------------------------------------

*शिक्षण - बीयूएमएस*

कालावधी - पाच वर्षे सहा महिने 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, NEET

संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी

----------------------------------------

*पुढील उच्च शिक्षण - पदव्युत्तर शिक्षण*

----------------------------------------

*शिक्षण - बीडीएस*

कालावधी - चार वर्षे

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, NEET

संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी

----------------------------------------

*पुढील उच्च शिक्षण - एमडीएस*

----------------------------------------

*शिक्षण - बीएससी इन नर्सिंग*

कालावधी - चार वर्षे

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र NEET

संधी कोठे? - रुग्णालयात नर्स म्हणून नोकरी

----------------------------------------

*पुढील उच्च शिक्षण - पदव्युत्तर शिक्षण*

----------------------------------------

*शिक्षण - बीव्हीएससी ऍण्ड एएच*

कालावधी - पाच वर्षे

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र NEET

संधी कोठे? - प्राणी, जनावर रुग्णालयात नोकरी, प्राणी संग्रहालय, अभयारण्यात नोकरी, स्वतःचा व्यवसाय

पुढील उच्च शिक्षण - पदव्युत्तर शिक्षण

----------------------------------------

         *शिक्षण - डिफार्म*

----------------------------------------

कालावधी - तीन वर्षे

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, थेट प्रवेश

संधी कोठे? - औषधनिर्मिती कारखान्यात नोकरी, स्वतःचा व्यवसाय

----------------------------------------

*पुढील उच्च शिक्षण - बीफार्म*

----------------------------------------

*शिक्षण - बीफार्म*

कालावधी - चार वर्षे

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, सीईटी

संधी कोठे? - औषध कंपनी किंवा औषध संशोधन संस्था इत्यादी ठिकाणी नोकरी, स्वतःचा व्यवसाय, नागरी सेवा परीक्षा

पुढील उच्च शिक्षण - एमफार्म

----------------------------------------

  *संरक्षण दलांत प्रवेशासाठी*

----------------------------------------

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) वर्षातून एनडीए (एक) व एनडीए (दोन) अशा दोन वेळा लेखी परीक्षा होतात. 

एअर फोर्स व नेव्हीसाठी जे उमेदवार राज्य शिक्षण मंडळाची किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बारावी परीक्षा भौतिकशास्त्र व गणित या विषयांसह उत्तीर्ण आहेत किंवा त्या परीक्षेस बसलेले आहेत, असे उमेदवार परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. 

वयोमर्यादा : साडेसोळा ते १९ वर्षांदरम्यान वय असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात

----------------------------------------

*अभियांत्रिकी व ऑटो मोबाईल*

 ----------------------------------------

*शिक्षण - इंजिनिअरिंग डिप्लोमा*

कालावधी - तीन वर्षे

पात्रता व प्रवेश परीक्षा - बारावी शास्त्र, थेट दुसऱ्या वर्गात प्रवेश 

संधी कोठे? - आयटी औद्योगिक क्षेत्रात, उद्योग किंवा व्यवसाय, स्वयंरोजगार

पुढील उच्च शिक्षण - बीईच्या दुसऱ्या वर्षात प्रवेश

*शिक्षण - बीई*

कालावधी - चार वर्षे

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, सीईटी

संधी कोठे? - स्वतःचा व्यवसाय, आयटी, औद्योगिक क्षेत्र, संशोधन संस्था, नागरी सेवा परीक्षा, अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा

पुढील उच्च शिक्षण - एमई, एमटेक, एमबीए; तसेच जीआरई देऊन परदेशात एमएस

*शिक्षण - बीटेक*

कालावधी - चार वर्षे

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, आयआयटी जेईई, एआयईईई

संधी कोठे? - औद्योगिक क्षेत्र, सरकारी उद्योग, खासगी उद्योग, संशोधन संस्था, आयटी क्षेत्र, नागरी सेवा व अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, स्वयंरोजगार

पुढील उच्च शिक्षण - एमई, एमटेक, एमबीए किंवा जीआरई देऊन परदेशात एमएस

शिक्षण - ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकी पदवी

कालावधी - चार वर्षे

पात्रता - बारावी शास्त्र, सीईटी

शिक्षण - ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकी पदव्युत्तर शिक्षण

कालावधी - दोन वर्षे

पात्रता - बीई, ऑटोमोबाईल, मॅकेनिकल, उत्पादन, तत्सम शिक्षण

----------------------------------------

    *कॉम्प्युटरमधील कोर्सेस*

----------------------------------------

डीओईएसीसी 'ओ' लेव्हल

कालावधी - एक वर्ष

डिप्लोमा इन ऍडव्हान्स्ड सॉफ्टवेअर टेक्‍नॉलॉजी

कालावधी - दोन वर्षे

सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्फर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी

कालावधी - सहा महिने

सर्टिफिकेट इन कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन

कालावधी - तीन महिने

सर्टिफिकेट इन कॉम्प्युटिंग

कालावधी - दहा महिने

इग्नू युनिव्हर्सिटी

सर्टिफिकेट कोर्स इन कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमिंग

कालावधी - एक वर्ष

----------------------------------------

         *शिक्षण - बारावी*

 ----------------------------------------

*शास्त्र कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन* 

कालावधी - एक वर्ष

वेब डिझाईनिंग ऍण्ड वेब डेव्हलपमेंट

कालावधी - दोन महिने

कॉम्प्युटर ऑपरेटर ऍण्ड प्रोग्रॅम असिस्टन्स

कालावधी - एक वर्ष 

(फक्त मुलींसाठी)

डिप्लोमा इन ऍडव्हर्टायझिंग ऍण्ड ग्राफिक डिझाईनिंग

कालावधी - दोन वर्षे

गेम डिझाईन ऍण्ड डेव्हलपमेंट

कालावधी - एक वर्ष

प्रिंट इमेजिंग ऍण्ड पब्लिशिंग, कार्टून ऍनिमेशन, ई-कॉम डेव्हलपमेंट, वेब ग्राफिक्‍स ऍण्ड ऍनिमेशन

कालावधी - एक वर्ष

कॉम्प्युटर ऑपरेटर ऍण्ड प्रोग्रॅमिंग असिस्टंट

कालावधी - एक वर्ष

डेस्क टॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर 

कालावधी - एक वर्ष

----------------------------------------

     *रोजगाराभिमुख कोर्सेस*

 ----------------------------------------

*शिक्षण - डिप्लोमा इन प्लॅस्टिक मोल्ड टेक्‍नॉलॉजी*

कालावधी - तीन वर्षे

पात्रता - बारावी (७० टक्के)

संधी कोठे? - प्लॅस्टिक आणि मोल्ड

इंडस्ट्रीमध्ये संधी, सिंगापूर, मलेशियामध्ये संधी

उच्च शिक्षण - पदव्युत्तर शिक्षण

कोठे? सेंट्रल इन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लॅस्टिक्‍स

इंजिनिअरिंग ऍण्ड टेक्‍नॉलॉजी, म्हैसूर

*शिक्षण - टूल ऍण्ड डाय मेकिंग*

कालावधी - चार वर्षे

पात्रता - दहावी आणि बारावी पास

संधी - टूल ऍण्ड डाय इंडस्ट्री, भारत आणि मलेशियाशियामध्ये भरपूर संधी गव्हर्नमेंट टूल रूम ऍण्ड ट्रेनिंग सेंटर

(जीटीटीसी), नेट्टूर टेक्‍नॉलॉजी ट्रेनिंग

फाउंडेशन (एनटीटीएफ) 

सेक्रेटरीअल प्रॅक्‍टिस

कालावधी - एक वर्ष

फॅशन टेक्‍नॉलॉजी

कालावधी - एक वर्ष

मॉडर्न ऑफिस प्रॅक्‍टिस

कालावधी - तीन वर्षे

----------------------------------------

*हॉस्पिटॅलिटी ऍण्ड टुरिझम*

 ----------------------------------------

*टूरिस्ट गाइड*

कालावधी - सहा महिने

डिप्लोमा इन फूड ऍण्ड बेव्हरेज सर्व्हिस

कालावधी - दीड वर्ष

बेसिक कोर्स ऑन ट्रॅव्हल फेअर ऍण्ड टिकेटिंग

कालावधी - तीन महिने

बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटराइज्ड रिझर्व्हेशन

सिस्टम (एअर टिकेटिंग)

कालावधी - एक महिना 

अप्रेन्टाईसशिप

कालावधी - पाच महिने ते चार वर्षे

*शिक्षण - व्होकेशनल स्ट्रिममध्ये बारावी*

डिजिटल फोटोग्राफी

कालावधी - एक वर्ष

स्टोअर कीपिंग ऍण्ड पर्चेसिंग

कालावधी - एक ते तीन वर्षे

सेल्स ऍण्ड अकाउंटन्सी

कालावधी - एक ते तीन वर्षे

----------------------------------------

        *बांधकाम व्यवसाय*

 ----------------------------------------

*शिक्षण - बीआर्च*

कालावधी - पाच वर्षे

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, NATA , JEE

संधी कोठे? - स्वतःचा व्यवसाय किंवा बांधकाम उद्योगांमध्ये नोकरी, नागरी सेवा परीक्षा 

पुढील उच्च शिक्षण - एमआर्च, एमटेक

----------------------------------------

        *पारंपरिक कोर्सेस* ----------------------------------------

*शिक्षण - बीएससी*

कालावधी - तीन वर्षे

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, प्रवेश थेट संधी कोठे? - आयटी, औद्योगिक क्षेत्र, संशोधन संस्था, नागरी सेवा परीक्षा, स्वयंरोजगार 

पुढील उच्च शिक्षण - एमएससी, एमबीए, एमसीए, एमपीएम इत्यादी

----------------------------------------

*शिक्षण - बीएससी (Agri)*

कालावधी - ४ वर्षे

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र व CET

संधी कोठे? - कृषी उद्योग कारखान्यात नोकरी, सरकारी कृषी सेवा नोकरी, नागरी सेवा परीक्षा, शेती व्यवसाय

पुढील उच्च शिक्षण - एमएससी (ऍग्रो), राष्ट्रीय कृषी परिषद संस्थांमध्ये संशोधन

----------------------------------------

*शिक्षण - बीए*

कालावधी - तीन वर्षे

संधी कोठे? - नोकरीसाठी व्यावसायिक, मृदू कौशल्ये, प्रमाणपत्र अथवा पदविका अभ्यासक्रम बीए करतेवेळी जास्त फायदेशीर. नागरी सेवा परीक्षा, स्वयंरोजगार

पुढील शिक्षण - एमए, एमबीए, पत्रकारिता, पदविका, एलएलबी

----------------------------------------

*शिक्षण - बीकॉम*

कालावधी - तीन वर्षे

संधी कोठे? - आयसीडब्ल्यूए, सीए, सीएस परीक्षांचा अभ्यास बीकॉम करताना देणे फायदेशीर, नागरी सेवा परीक्षा, स्वयंरोजगार, लेखापाल म्हणून नोकरी

----------------------------------------

*शिक्षण - बीएसएल*

कालावधी - पाच वर्षे

संधी कोठे? - विधी व्यवसाय, विधी सल्लागार, नागरी सेवा परीक्षा, न्याय सेवा

पुढील उच्च शिक्षण - एलएलएम 

----------------------------------------

*शिक्षण - डीएड*

कालावधी - दोन वर्षे

प्रवेश - सीईटी आवश्‍यक

संधी कोठे? - प्राथमिक शिक्षण शिक्षक

पुढील उच्च शिक्षण - बीए, बीकॉम व नंतर बीएड

----------------------------------------

*शिक्षण* - बीबीए, बीसीए, बीबीएम

कालावधी - तीन वर्षे

प्रवेश - सीईटी

संधी कोठे? - औद्योगिक क्षेत्रात नोकरी, आयटी क्षेत्रात नोकरी, स्वयंरोजगार, नागरी सेवा परीक्षा 

पुढील उच्च शिक्षण - एमबीए, एमपीएम, एमसीए


----------------------------------------

*फॉरेन लॅंग्वेज*

(जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पॅनिश, चायनीज, जॅपनीज, कोरियन)

कालावधी :- बेसिक, सर्टिफिकेट किंवा इतर कोर्सेसवर आधारित

----------------------------------------

*फॉर्म भरताना हे लक्षात ठेवा.*

अर्ज भरायला जाताना मार्कलिस्ट, जातीचा दाखला, नागरिकत्व, आधार कार्ड आणि घराच्या पत्त्याच्या पुराव्याची अटेस्टेड कॉपी न्यायला विसरू नका. पासपोर्ट आकाराचा फोटो, डिंक, त्याचबरोबर कागदपत्रे जोडण्यासाठी स्टेपलर जवळ ठेवा.

विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, ई-मेल, नागरिकत्व, जन्मतारीख, जन्मस्थळ इत्यादीची माहिती अर्जात दिलेल्या पद्धतीनेच भरावी.

उदा.- आडनाव, पालकांचे नाव, स्वतःचे नाव योग्य रकान्यातच लिहावे. इंग्रजीमध्ये अर्ज भरल्यास तो कॅपिटल लेटरमध्ये भरावा.


अर्ज चुकू नये म्हणून सुरवातीला त्याच्या झेरॉक्‍सवर माहिती भरा. त्यानंतर अर्जात ती माहिती भरा. एखादा मुद्दा न कळल्यास मार्गदर्शन घ्या.


अर्ज भरायच्या तारखा आणि वेळापत्रकाचे कसोशीने पालन करा.


इतर क्षेत्रांमध्ये मिळवलेल्या प्रमाणपत्रांच्या अटेस्टेड कॉपी बरोबर ठेवा.


काही महाविद्यालयांमध्ये प्रश्‍नावली भरावी लागते. त्यामध्ये तुम्हाला याच महाविद्यालयामध्ये प्रवेश का हवा, ठराविकच शाखा का, रोल मॉडेल कोण, करिक्‍युलर ऍक्‍टिव्हिटीजबाबत अनेक प्रश्‍न असतात. अशा प्रश्‍नांवरील उत्तरांचा आधीच विचार करून ठेवा.

बऱ्याच वेळेला ऑनलाइन अर्जप्रक्रिया पूर्ण करायच्या असतात. त्यासाठी संबंधित कागदपत्रे स्कॅन करा. ते पेनड्राइव्हवर सेव्ह करून ठेवा आणि तो आपल्या जवळ बाळगा.

×+×+×+×+×+×+×+×+×+×


*काही महत्त्वाची संकेतस्थळे*

०१) तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन.

(अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माण शास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट आदी)

www.dte.org.in


०२) वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र शासन (वैद्यकीय शिक्षणासंबंधी)

www.dmer.org


०३) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन (औद्योगिक प्रशिक्षणासाठी)

www.dvet.gov.in


०४) पारंपरिक पदवी शिक्षण, पुणे विद्यापीठ

www.unipune.ac.in


०५) भारतीय प्रौद्योगिक संस्था (आयआयटी), मुंबई 

आयआयटी, जेईईसंबंधी (बी. टेक पदवी)

www.iitb.ac.in


०६) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) "एआयईईई‘संबंधी अभियांत्रिकी शिक्षण

www.aipmt.nic.in


०७) एनडीए प्रवेश परीक्षेणसंबंधी केंद्रीय लोकसेवा आयोगय (यूपीएससी)

www.upsc.gov.in

बदलीपात्र शिक्षकांच्या यादीवर घेणेत आलेल्या आक्षेपांच्या सुनावणीबाबत.

 • शिक्षणाधिकारी यांचे सर्व ग.शि.ना.आदेश...

 • विषय :- सन २०२४ प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हातंर्गत बदल्या करणेबाबत बदलीपात्र शिक्षकांच्या यादीवर घेणेत आलेल्या आक्षेपांच्या सुनावणीबाबत.
  • संदर्भ :- १. इकडील पत्र क्रं. कोजिप/शिक्षण/कावि-१९/जिल्हातंर्गत बदली/२०२४ दिनांक १४/५/२०२४
  • उपरोक्त संदर्भित विषयास अनुसरुन, सन २०२४ प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हातंर्गत बदल्या करणेबाबत संवर्ग १, संवर्ग २, संवर्ग ३ व संवर्ग ४ च्या याद्या प्रसिध्द करणेत आल्या असून सदर याद्यावर शिक्षकांचे आक्षेप असतील तर सदरचे आक्षेप या कार्यालयाकडे सादर करणेबाबत कळवणेत आले होते.
  • त्यानुसार सर्व गटस्तरावर अमान्य केलेले व जिल्हा स्तरावर सादर केलेले एकूण ४५ आक्षेपांची यादी या कार्यालयाकडे प्राप्त झाली होती. अमान्य केलेले व जिल्हा स्तरावर सादर केलेले आक्षपांची सुनावणी दिनांक ३/६/२०२४ रोजी दूपारी ३.०० वाजाता आयोजित करणेत आली होती.
  • सुनावणी अंती सदर आक्षेप जिल्हास्तरावर मान्य/अमान्य करणेत आले असून सोबत यादी जोडली आहे. अमान्य करणेत आलेले आक्षेपाबाबत संबंधितांना दिनांक १०/६/२०२४ रोजी दुपारी 12 वाजेपर्यंत मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे दाद मागता येईल. मा. मु. का. अ. यांचेकडे दाद मागणारे शिक्षकांची कागदपत्रे ग. शि. अ. यांनी एकत्रितपणे या कार्यालयाकडे दि. १०/०६/२०२४ रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत सादर करावीत.


  राजस्थानमध्ये सक्तीने निवृत्ती लागू | vrs in rajsthan |

   विषय:- राजस्थान नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 1996 च्या नियम 53 (1) अंतर्गत सक्तीच्या निवृत्तीबाबत.

  दि. 21.04.2000 रोजीचे परिपत्रक आणि कार्मिक (A-1/Go.P.) विभागाने जारी केलेल्या त्यानंतरच्या परिपत्रकांकडे तुमचे लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो, ज्याद्वारे, राजस्थान नागरी सेवा (पेन्शन) च्या नियम 53 (1) नुसार ) नियम, 1996, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची 15 वर्षे किंवा वयाची 50 वर्षे, यापैकी जे आधी असेल ते पूर्ण केले आहे आणि त्यांच्या आळशीपणा, संशयास्पद सचोटी, अक्षमता आणि अकार्यक्षमतेमुळे सार्वजनिक हितासाठी त्यांची उपयुक्तता गमावली आहे किंवा कामाची असमाधानकारक कामगिरी तीन महिन्यांची नोटीस देऊन किंवा त्याच्या जागी तीन महिन्यांचे वेतन आणि भत्ते देऊन तात्काळ प्रभावाने कमी केले जाऊ शकते.


  अनिवार्य सेवानिवृत्तीची कार्यवाही वित्त (नियम) विभाग परिपत्रक क्र. 15(3) F.D. / नियम/99 दिनांक 03.12.2002 आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाचा आदेश 6 (9) AR/ कलम-3/2001 दिनांक 17.05.2018 आणि कार्मिक विभागाचे परिपत्रक क्रमांक 13 (53) कार्मिक/A-1/Go.P./06 दिनांक 19.04.2006, विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून अनिवार्य सेवानिवृत्तीची कार्यवाही केली जाऊ शकते.


  सर्व प्रशासकीय विभाग आणि विभाग प्रमुखांना वरील आदेशानुसार सर्व राज्य सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्याचे आणि सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची प्रक्रिया विहित मुदतीत सार्वजनिक हितासाठी पूर्ण झाल्याचे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, मर्यादेनुसार बिंदूनिहाय अद्यतनित माहिती विभागाला महिनावार पाठविण्याचे सुनिश्चित करा.


  अनिवार्य सेवानिवृत्तीशी संबंधित प्रक्रिया/वेळ सारणी, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि विविध परिपत्रके वरीलप्रमाणे जोडलेली आहेत.

  पदवी अभ्यासक्रम तीनऐवजी चार वर्षे कालावधीचे|graduaction courses ba bcom bsc|

  राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार(NEP) आता पदवी स्‍तरावरील अभ्यासक्रमाच्‍या रचनेत बदल होत आहे. त्‍यानुसार आता पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रम तीनऐवजी चार वर्षे कालावधीचे असणार आहेत.

  शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून हा बदल लागू राहणार आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने कला, वाणिज्‍य व विज्ञान महाविद्यालयांच्‍या प्राचार्यांना यासंदर्भात माहिती कळविली आहे. (BSc, BCom and BA )

  सर्वसामान्‍य पालक व विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमातील या बदलांविषयीची माहिती करून द्यावी, अशा सूचना परिपत्रकातून प्राचार्यांना देण्यात आल्‍या आहेत. परिपत्रकात नमूद केल्‍यानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणीच्‍या अनुषंगाने विद्यापीठाशी संलग्‍नित कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांत चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम राबविण्याचे सूचित केले आहे.


  सर्वसामान्‍य पालक व विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमातील या बदलांविषयीची माहिती करून द्यावी, अशा सूचना परिपत्रकातून प्राचार्यांना देण्यात आल्‍या आहेत. परिपत्रकात नमूद केल्‍यानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणीच्‍या अनुषंगाने विद्यापीठाशी संलग्‍नित कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांत चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम राबविण्याचे सूचित केले आहे.


  विद्यापीठ अधिकार मंडळाने घेतलेल्‍या निर्णयानुसार अभ्यासक्रमात बदल करण्यात येत आहे. मंडळाच्‍या मान्‍यतेसह चार वर्षांचे पदवी स्‍तरावरील अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून सर्व संलग्‍नित महाविद्यालयांमध्ये सुरू करण्यात येत आहेत. याआधीच विविध व्‍यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांचा कालावधी चार वर्षांचा आहे. 

  इ. १ ली प्रवेशास या तारखा असणार वय निश्चितीच्या...

  आता पदवी अभ्यासक्रमदेखील तीनऐवजी चार वर्षांसाठीचे असणार आहेत.


  ग्रॕच्युइटी वाढसह महागाई भत्ता ५०%|employee gratuity increase da hike|

  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी....


   सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन विभाग आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाचा महत्त्वाचा आदेश.... 


   दिनांक 30.05.2024


  विषय:

   केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा वाढवून महागाई भत्ता दर ५०% पर्यंत पोहोचवणे, सातव्या CPC-reg च्या शिफारशींची अंमलबजावणी.

  निवृत्ती वेतन/कौटुंबिक निवृत्तीवेतन/अपंगत्व निवृत्ती वेतन/पूर्व-निवृत्ती वेतन/ग्रॅच्युईटी/कम्युटेशनचे नियमन करणाऱ्या तरतुदींच्या सुधारणांबाबत या विभागाच्या OM क्रमांक 38/37/2016-P&PW (A) (i) दिनांक 04.08.2016 चा संदर्भ घेण्याचे अधोस्वाक्षरीचे निर्देश आहेत. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीवर सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना एकरकमी भरपाई इ.


  2. खर्च विभागाने त्यांच्या OM क्रमांक 1/1/2024-E-II(B) द्वारे दिनांक 12.03.2024 जारी केले आहे. 1 जानेवारी 2024 पासून मूलभूत वेतनाच्या 46% वरून 50% पर्यंत महागाई भत्त्याचे दर वाढवण्याबाबत सूचना.


  3. त्यानुसार, सातव्या सीपीसीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमध्ये सरकारच्या निर्णयानुसार, केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 अंतर्गत सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटी आणि मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा किंवा केंद्रीय नागरी सेवा (राष्ट्रीय अंतर्गत ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट) पेन्शन सिस्टीम) नियम, 2021, 1 जानेवारी 2024 पासून 25% ने वाढवले ​​जातील, म्हणजे 20.00 लाख रुपयांवरून 25.00 लाख रुपये.

  4. सर्व मंत्रालये/विभागांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी या आदेशातील मजकूर लेखा/वेतन आणि लेखा कार्यालये आणि त्यांच्या अंतर्गत संलग्न किंवा अधीनस्थ कार्यालयांच्या नियंत्रकाच्या निदर्शनास आणून द्यावा.


  5. आयडी टीप क्रमांक 1(8)/EV/2024 दिनांक 27.05.2024 द्वारे वित्त मंत्रालय, खर्च विभाग यांच्याशी सल्लामसलत करून ही समस्या


  6. भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागामध्ये सेवा करणाऱ्या व्यक्तींचा संबंध आहे, हा आदेश भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 148(5) अंतर्गत अनिवार्य केल्याप्रमाणे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्याशी सल्लामसलत करून जारी केला जातो.


  7. सीसीएस (पेन्शन) नियम, 2021 आणि सीसीएस (एनपीएस अंतर्गत ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट) नियम, 2021 मध्ये औपचारिक सुधारणा स्वतंत्रपणे अधिसूचित केल्या जातील.