डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
शाळा सुरु लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
शाळा सुरु लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

शाळा सुरु करणेबाबत.... शासननिर्णय

 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील इ. १ ली ते १२ वी च्या शाळा सुरु करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकाऱ्यांना प्रदान करणेबाबत आज राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.

       सविस्तरपणे जी.आर. वाचा .....

जी.आर.पहा....