मुख्य सामग्रीवर वगळा
rte date लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

Rte प्रवेश आता नव्याने मुदतवाढ

खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेमध्ये निवड यादीत प्रवेश जाहीर झालेल्या मुलांच्या प्रवेशासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी राज्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.  या प्रवेश प्रक्रियेअंतर्…