Random Posts

एकमेव शाळाकेंद्रित राज्यस्तरीय जिल्हा तसा समूह ...Go Digital...Go Green... Use Solar...

वर्णनात्मक नोंदी

 इयत्ता १ ली


इयत्ता २ री


इयत्ता ३ री


 

इयत्ता ४ थी


इयत्ता ५ वीइयत्ता ६ वी


इयत्ता ७ वी


वर्णनात्मक नोंदी 
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा