मुख्य सामग्रीवर वगळा
#द्विभाषिक लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

१ ली च्या अभ्यासक्रमात होणार असा महत्वाचा बदल जाणून घ्या...... #द्विभाषिक पुस्तक

राज्यात मराठी भाषेतून शिक्षण सक्तीचे आहे.  मात्र, शालेय मुलांच्या पाठीवरील दप्तरांचे ओझे कमी व्हावे आणि लहानपणापासूनच इंग्रजी तसेच इंग्रजीची संकल्पना मुलांना समजावी, यासाठी राज्यातील सर्व मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये येत्या शैक्षणिक  वर्षापासून  एकात्मिक आणि द्विभाषिक अभ्यासाची अंमलबजावण…