मुख्य सामग्रीवर वगळा
#Setu लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

setu सेतू अभ्यासक्रम व पुर्वचाचणी

सेतु अभ्यासक्रम सन २०२३ -२४  अनु. क्र. इयत्ता मराठी माध्यम उर्दू माध्यम 1. इयत्ता २ री Download  Download  2. इयत्ता ३ री Download  Download  3. इयत्ता ४ थी Download  Download  4. इयत्ता ५ वी Download  Download  5. इयत्ता ६ वी Download  Download  6. इयत्ता ७ वी Download  Download  7. इयत्…

सेतु अभ्यासक्रम व चाचणी

सेतु पुर्नरचित अभ्यासक्रम चाचणी सन २०२२-२३ बाबतचे नियोजनबाबत खालील पत्र निर्गमित करण्यात आलेले आहे.