डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
#setuchachni लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
#setuchachni लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

setu सेतू अभ्यासक्रम व पुर्वचाचणी


सेतु अभ्यासक्रम सन २०२३ -२४ 

अनु. क्र.इयत्तामराठी माध्यमउर्दू माध्यम
1.इयत्ता २ रीDownload Download 
2.इयत्ता ३ रीDownload Download 
3.इयत्ता ४ थीDownload Download 
4.इयत्ता ५ वीDownload Download 
5.इयत्ता ६ वीDownload Download 
6.इयत्ता ७ वीDownload Download 
7.इयत्ता ८ वीDownload Download 
8.इयत्ता ९ वीDownload Download 
9.इयत्ता १० वीDownload Download 

  सेतु पुर्वचाचणी मराठी माध्यम परीक्षा 2023

अनु. क्र.इयत्तागणितमराठीइंग्रजीविज्ञानसामाजिक शास्त्र
1.इयत्ता २ रीDownload Download Download 
2.इयत्ता ३ रीDownload Download Download 
3.इयत्ता ४ थीDownload Download Download 
4.इयत्ता ५ वीDownload Download Download 
5.इयत्ता ६ वीDownload Download Download Download Download 
6.इयत्ता ७ वीDownload Download Download Download Download 
7.इयत्ता ८ वीDownload Download Download Download Download 
8.इयत्ता ९ वीDownload Download Download Download Download 
9.इयत्ता १० वीPart 1  | Part 2 Download 

सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी : उर्दू माध्यम

अनु. क्र.इयत्ताइंग्रजी
1.इयत्ता २ रीDownload 
2.इयत्ता ३ रीDownload 
3.इयत्ता ४ थीDownload 
4.इयत्ता ५ वीDownload 
5.इयत्ता ६ वीDownload 
6.इयत्ता ७ वीDownload 
7.इयत्ता ८ वीDownload 
8.इयत्ता ९ वीDownload 
9.इयत्ता १० वीDownload