मुख्य सामग्रीवर वगळा
अक्षरगट लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

अक्षरगट निहाय डिजिटल शैक्षणिक साहित्य...#अक्षरगट

अक्षरगट निहाय डिजिटल शैक्षणिक साहित्य... इयत्ता पहिली  विषय- मराठी अक्षरगट निहाय निर्मित शैक्षणिक साहित्य विषयीं थोडसं ... मित्रांनो, अक्षरगट का असावी याची माहिती देण्यापूर्वी थोडं माहिती करून घेऊया. पुर्वी शिक्षक वर्णमालेतील वर्णाच्या क्रमाने मुलांना शिकवित असत. काहीतर वर्णमालेचं तक्ता भ…