मुख्य सामग्रीवर वगळा
केंद्रप्रमुख लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

पदवीधर शिक्षक केंद्रप्रमुख झाल्यास पगारवाढ नाही

पदवीधर शिक्षक केंद्र प्रमुख होत असतील तर पगारात कोणतीही वाढ होणार नाही.  वेतनवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट सांगणारे पत्र फक्त कामाचे स्वरूप बदलणार. जे शिक्षक / मुख्याध्यापक वरिष्ठ किंवा निवडश्रेणी वेतन घेत असून ज्यांची केंद्र प्रमुख या पदावर नियुक्ती झाली आहे. त्यांची केंद्र प्रमुख पदाव…