मुख्य सामग्रीवर वगळा
घनवन प्रकल्प लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

ऐतिहासिक उपक्रम तब्बल ६०५ वृक्ष लागवड व संवर्धन

मुरूमखेडावाडी शाळेत हरित शाळा अभियानांतर्गत मियावाकी घनवन प्रकल्प .... 1 वर्ष पूर्ण...    *लागवड दिनांक:- *29/08/2020* *स्थळ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मुरूमखेडावाडी, तालुका:-औरंगाबाद,जिल्हा:-औरंगाबाद येथे हरित शाळा अभियान प्रकल्पा अंतर्गत "डेन्स फॉरेस्ट" प्रकल्पाचे उद्घ…