डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

जिल्हातंर्गत बदली अपडेट जिल्हाअंतर्गत बदलीबाबत...

            _जिल्हा अंतर्गत बदल्या संदर्भात शासन निर्णय तयार झाला असून उद्या किंवा समोरच्या आठवड्यात निघण्याची दाट शक्यता आहे...._

 *आंतरजिल्हा बदलीबाबत...*

               _आंतरजिल्हा बदली संदर्भात वेळापत्रक सुद्धा लवकर निर्गमित होऊन बदल्या कार्यान्वित होणार आहेत..._ माहिती सौजन्य


                       

                *संतोष पिट्टलावाड*

                      राज्यध्यक्ष

      शिक्षक सहकार संघटना महाराष्ट्र राज्य


                  रवी अम्बुले

               विभागीय अध्यक्ष

शिक्षक सहकार संघटना नागपूर विभाग