मुख्य सामग्रीवर वगळा
Onlinetransfer लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

बदली पीडीएफ

शिक्षक बदलीबाबत मार्गदर्शिका डाऊनलोड करा.... राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत सेवेत घेणेबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय...पहा