मुख्य सामग्रीवर वगळा
Projector use for painting लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

डिजिटल वाल पेन्टिंग

अभिनव उपक्रम यावर्षी  शाळेस रंगरंगोटी करण्यात आली.शाळेत वातावरण निर्मिती होण्यासाठी मुलांना आकर्षित करतील अशी चिञे शाळेच्या दर्शनी भागात काढण्यात आलेली आहे.यासाठी प्रोजेक्टर वापरुन चिञ आधी भिंतीवर रेखाटली व त्यात आँईलपेन्टचे रंग भरण्यात आलेत . लहान मुलांना ही चित्रे आकर्षित करून नक्की…