मुख्य सामग्रीवर वगळा
Solar school लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

सोलर व्हर्चुअल क्लास

सोलर व्हर्चुअल क्लास शाळेचे नाव* जि.प.प्रा.शा.बडकवस्ती ,  के-हाळा ,ता,सिल्लोड , जि.औरंगाबाद . *शाळा*     १ली ते ४ थी *शाळेतील उपक्रम* १) *सोलार व्हर्चुअल क्लास*  सिल्लोड तालुक्यातील पहिली डिजिटल स्कुल , सोलार सिस्टीमसह व्हर्चुअल क्लास असलेली जिल्ह्यातील पहिलीच श…