Header add

Tc अट रद्द लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Tc अट रद्द लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

टी.सी. वरील शिक्षणाधिकारी प्रतिस्वाक्षरी अट रद्द

मे २८, २०२३
 शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) / शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या प्रतिस्वाक्षरीची पध्दत बंद करणेबाबत. शालेय विद्या...Read More

Google Lab

Blogger द्वारे प्रायोजित.