डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
answerkey लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
answerkey लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

नवोदय answerkey #nvs

 सन 2023 नवोदर परीक्षा nvs मध्ये झालेली 29 एप्रिल रोजी घेण्यात आलेली नवोदय परीक्षेची संभाव्य उत्तर सूची (navoday answerkey)  श्री घाडगे सरांचे नवोदय क्लासेस बीड यांच्या सौजन्याने या संभाव्य उत्तर सूची सादर करत आहोत .

कृपया जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत या आपण शेअर करावे जेणेकरून त्यांनी सोडवलेले व प्रत्यक्ष उत्तरांची त्यांचे ताळमेळ  लावता येईल.

प्रश्नपत्रिका या I, j, k, L या नुसार या उत्तर सुची देण्यात येत आहे.

उत्तर सुची I संच