मुख्य सामग्रीवर वगळा
right to education लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

शिक्षणाचा हक्क आंतरराष्ट्रीय स्वरूप #Righttoeducation,

शिक्षणाचा हक्क  एक  वैश्विक हक्क आहे.  एक असा हक्क जो मानवी हक्क  म्हणून ओळखला जातो . आर्थिक , सामाजिक आणि सांस्कृतिक वरील आंतरराष्ट्रीय करारानुसार शिक्षणाचा हक्क म्हणजे सर्वांसाठी मुफ्त सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण तसेच माध्यमिक शिक्षण सर्वांसाठी वापरण्याजोगे करावे म्हणून एक बंधन तसेच ज्या …