डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
setusyallabus लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
setusyallabus लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

setu सेतू अभ्यासक्रम व पुर्वचाचणी


सेतु अभ्यासक्रम सन २०२३ -२४ 

अनु. क्र.इयत्तामराठी माध्यमउर्दू माध्यम
1.इयत्ता २ रीDownload Download 
2.इयत्ता ३ रीDownload Download 
3.इयत्ता ४ थीDownload Download 
4.इयत्ता ५ वीDownload Download 
5.इयत्ता ६ वीDownload Download 
6.इयत्ता ७ वीDownload Download 
7.इयत्ता ८ वीDownload Download 
8.इयत्ता ९ वीDownload Download 
9.इयत्ता १० वीDownload Download 

  सेतु पुर्वचाचणी मराठी माध्यम परीक्षा 2023

अनु. क्र.इयत्तागणितमराठीइंग्रजीविज्ञानसामाजिक शास्त्र
1.इयत्ता २ रीDownload Download Download 
2.इयत्ता ३ रीDownload Download Download 
3.इयत्ता ४ थीDownload Download Download 
4.इयत्ता ५ वीDownload Download Download 
5.इयत्ता ६ वीDownload Download Download Download Download 
6.इयत्ता ७ वीDownload Download Download Download Download 
7.इयत्ता ८ वीDownload Download Download Download Download 
8.इयत्ता ९ वीDownload Download Download Download Download 
9.इयत्ता १० वीPart 1  | Part 2 Download 

सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी : उर्दू माध्यम

अनु. क्र.इयत्ताइंग्रजी
1.इयत्ता २ रीDownload 
2.इयत्ता ३ रीDownload 
3.इयत्ता ४ थीDownload 
4.इयत्ता ५ वीDownload 
5.इयत्ता ६ वीDownload 
6.इयत्ता ७ वीDownload 
7.इयत्ता ८ वीDownload 
8.इयत्ता ९ वीDownload 
9.इयत्ता १० वीDownload