Random Posts

एकमेव शाळाकेंद्रित राज्यस्तरीय जिल्हा तसा समूह ...Go Digital...Go Green... Use Solar...

गोपनीय अहवाल व मालमत्ता विवरण cr form

 कर्मचारी सेवाकाळात गोपनीय अहवाल (cr form)एकंदरीत त्याच्या कार्याचे वरिष्ठांनी केलेले मुल्यमापन असल्याने सेवा बाबतीत फार महत्त्वाची बाब आहे. डिजिटल समूह आपल्यासाठी हे उपलब्ध करुन देत आहे.


                   गोपनीय अहवाल                     मत्ता व दायित्व कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा