मुख्य सामग्रीवर वगळा
#Children लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

मुलांचा वाढत जाणारा चिडचिडपणा.... #Children #child

मुलांचा हट्टीपणा वाढत जाण्याची कारणे-   मुलांचा हट्टीपणा वाढत जाण्याची कारणे व त्यामुळे त्यांची होणारी चिडचिड या मागचे नेमके कारण काय आहे . ते आपण आज खालील व्हिडिओमध्ये पाहून घेणार आहोत. मुलांची  जोपासना करताना त्यांना जर चांगले आणि वाईट यांचा फरक  आपण व्यवस्थित समजावू शकलो तर ही समस्या …