डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
#Teachertransfer #बदली लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
#Teachertransfer #बदली लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

30 जून 2022 पर्यंत कोणत्याही बदल्या करण्यात येऊ नये.

  30 जून 2022 पर्यंत कोणत्याही बदल्या करण्यात येऊ नये.


याबाबतचे आज शासन आदेश निर्गमित झालेले असून आता बदलांवर सर्व प्रकारच्या बदलांवर निर्बंध शासनाने लावलेले आहे.

नविन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना मिळणार हे साहित्य ...


 आर्थिक वर्ष  2022 2023  मध्ये कोणतेही प्रकारच्या बदल्या करण्यात येऊ नये असे या आदेशात म्हटलेले आहे. शिक्षक बदली संदर्भात मार्गदर्शक व्हिडीओ

 Vinsys या कंपनीद्वारे शिक्षक बदली पोर्टल तयार करण्यात आलेले आहे. बदली संदर्भात महत्त्वाचे मार्गदर्शक व्हिडीओ आपणांसाठी डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रचा समूहनिर्माता व मुख्यप्रशासक प्रकाशसिंग राजपूत घेऊन येत आहे.


शिक्षक बदली पोर्टल विषयक माहिती ....
आॕनलाईन बदली प्रक्रिया फेज 1 माहिती 
पोर्टलवर लाॕगिन कसे करायचे....
बदली प्रक्रिया .... माहितीस्तव

 शिक्षक बदली- 2022  update...


शिक्षक बदली प्रक्रिया 3 Phase मध्ये होणार

1) Phase 1 : शिक्षक माहिती updation

2) Phase 2 : आंतरजिल्हा बदली

3) Phase 3 : जिल्हांतर्गत बदली

आता लवकरच *Phase 1* सुरू होत आहे. Phase 1 पूर्ण झाल्यानंतरच Phase 2    व 3 सुरू होईल.


*Phase 1*.मध्ये खालील प्रकारे प्रक्रिया असेल

शिक्षकांना त्यांचा मोबाईल नं व OTP ने लाँगीन करावं लागेल

 तिथे आपणास शिक्षक माहिती चे दोन भाग दिसतील

I) Personal Information 

ii) Employee Information 

Personal Information *read only* Mode मध्ये असेल तिथे आपणास बदल करता येणार नाही.

 Employee information मध्ये माहिती बरोबर असल्यास माहिती accept करावी. व त्रुटी दिसल्यास दुरुस्ती करावी व submit करावी.


 Submit केलेली माहिती BEO level ला जाईल. BEO सेवापूस्तकां नुसार माहिती तपासून approved करतील. तसेच आलेली माहिती चूक आढळल्यास दुरुस्ती करतील.

 सदर माहिती शिक्षक लाँगीन ला दिसेल. ती माहिती बरोबर असल्यास शिक्षकांनी accept करावी.

BEO यांनी दुरुस्ती केलेली माहिती योग्य असल्यास Accept करावे. माहिती मान्य नसल्यास शिक्षक आपली माहिती मध्ये बदल करुन EO कडे अपील करु शकतील.

 EO कडे आलेली माहिती, EO योग्य पुराव्यानिशी माहिती approved किंवा बदल करतील.

 EO नी मंजूर केलेली माहिती आता final असेल.

तसेच सर्व शिक्षकांची माहिती सुद्धा प्रत्येक शिक्षकांना आपल्या login मध्ये बघता येईल. एखाद्या शिक्षकांस दुसऱ्या एखाद्या शिक्षकांच्या माहिती मध्ये दोष दिसल्यास त्यांच्या विरोधात CEO कडे Social अपील करता येईल.

 CEO योग्य पुराव्यानिशी सदर शिक्षकांच्या माहिती मध्ये योग्य बदल करतील.


अशा प्रकारे Phase 1 प्रत्येक शिक्षकांना दिलेल्या वेळेच्या आत पूर्ण करणे आहे. 

@ अंतिम दिनांक पर्यंत शिक्षकांनी आपली माहिती Accept न केल्यास BEO आपल्या अधिकाराचा वापर करून सर्व शिक्षकांची माहिती approved करतील. त्यांनंतर शिक्षकांना आपली माहिती update करण्याची संधी असणार नाही.

@ प्रत्येक क्षणी व प्रत्येक स्तरावर माहिती update करतांना OTP आवश्यक असणार आहे.

@ बदली प्रक्रियेत कुठल्या स्तरावर काय कसे बदल केले याची संपूर्ण माहिती शिक्षकांना email वर तसेच login मध्ये कळेल.


बदलीबाबत महत्त्वाची पीडीएफ डाऊनलोड करा...


👆 फक्त माहितीस्तव