मुख्य सामग्रीवर वगळा
भाषण लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

स्वातंत्र्य दिन भाषणे independence day bhashan

डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र स्वातंत्र्य दिना निमित्त आपणासाठी घेऊन आलो आहे . मुलांसाठी छोटी छोटी भाषणे जी की त्यांना वकृत्व कौशल्य विकास होण्यास उपयोगी पडणार आहे. स्वातंत्र्य  दिन भाषण क्र. १  independence day स्वातंत्र्य  दिन भाषण क्र. २  independence day स्वातंत्र्य  दिन भाषण क्र…

संस्कृतीचे छत्रपती शिवाजी महाराज वरील भाषण...

संस्कृती अवघ्या साडे तीन वर्षाची. तिचे पुर्ण नाव संस्कृती प्रशांत दळवी असून ती रायगड येथे राहते.  इतक्या लहान वयातील तिची वकृत्वशैली नक्कीच तिला खूप यशस्वी करणार....