मुख्य सामग्रीवर वगळा
राजीनामा लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत सेवेत घेणेबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय

राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत सेवेत घेणेबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय     शासन निर्णय डाऊनलोड करा.....