मुख्य सामग्रीवर वगळा
शिक्षकबदली लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

31 May ऐवजी 30 जून फक्त 2022 बदल्यासाठी

31 May ऐवजी 30 जून फक्त 2022 बदल्यासाठी हा दिनांक असणार आहे. याबाबतीत शासन निर्णय आला आहे.