मुख्य सामग्रीवर वगळा
सेतू उत्तर चाचणी लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

सेतू उत्तर चाचणी डाऊनलोड setu chachni

डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र आपणासाठी घेऊन आला आहे. सेतु अभ्यासक्रम आधारित उत्तर चाचणी वर्गानुसार व विषयानुसार डाऊनलोड करा,        सदरील चाचणी ही २७ जुलै ते ३१ जुलै दरम्यान घ्यावयाची असून इतरांना ही अवश्य शेअर करा. सेतू उत्तर चाचणी डाऊनलोड खालील टॕबला क्लिक करा.  सेतू अभ्यास उत्तर च…

सेतू उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका

डाऊनलोड करा. सेतू २०२२-२३ :- उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका   डाऊनलोड करा. सेतू २०२२-२३ :-   उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या मार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी तयार करण्यात आलेला सेतु अभ्यास यासाठी ची  उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका  ....…