Header add

Aashwashit लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Aashwashit लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

जाणून घेऊया आश्वासित प्रगती योजना.... #Seventh pay

डिसेंबर १८, २०२१
  आश्वासित प्रगती योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभांच्या (१०, २० व ३० वर्षानंतर पात्रतेनुसार अनुज्ञेय करणारी...Read More

Google Lab

Blogger द्वारे प्रायोजित.