मुख्य सामग्रीवर वगळा
Lasttransfercategory लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

Last transfer category

*📌 ऑनलाईन बदली प्रक्रियेतील काही महत्वाचे आजचे अपडेट  :-* 1) बदली पोर्टलवर कोणत्याही शिक्षकाने आज  सायंकाळपर्यंत आपली बदली माहिती फायनल सबमिट करु नये .  २) प्रत्येकाने पोर्टलवर लॉगिन करुन पान क्रमांक ०१ वरील माहिती बरोबर आहे का पाहुन घ्यावी व काही तफावत असेल तर तालुका  बदली कक्षाला आप…