डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

Last transfer category

 *📌 ऑनलाईन बदली प्रक्रियेतील काही महत्वाचे आजचे अपडेट  :-*
1) बदली पोर्टलवर कोणत्याही शिक्षकाने आज  सायंकाळपर्यंत आपली बदली माहिती फायनल सबमिट करु नये . 

२) प्रत्येकाने पोर्टलवर लॉगिन करुन पान क्रमांक ०१ वरील माहिती बरोबर आहे का पाहुन घ्यावी व काही तफावत असेल तर तालुका  बदली कक्षाला आपली योग्य माहिती द्यावी .


⏩ *Last Transfer Category :*


1) Cadre 1- *संवर्ग 1मधुन*

2) Cadre 2- *संवर्ग 2 मधुन*

3) Entitled - *संवर्ग -3 अवघड मधुन*

4) Eligible- *संवर्ग -4 बदलीपात्र ,रॅंडम विस्थापित मधुन*


5) Other - समायोजन ,प्रमोशन ,कोर्ट मॅटरउळे बदली , येणकेण प्रकारे बदली *( हे ऑप्शन सायंकाळपर्यंत पोर्टलला  येणार आहे)*


5) NA- प्रथम नेमणुक दिनांकापासुन पासुन याच शाळेत आहेत .  *लागू नाही*


⏩ *Last Transfer Type :*


1) Inter District- *आंतर जिल्हा बदली*

(एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात बदली )


2) Intra District- *जिल्हा अंतर्गत बदली*

( जिल्ह्याच्या आत मध्येच बदली)

3) Other - वरील १ व २  प्रकार सोडुन 

समायोजन ,प्रमोशन ,कोर्ट मॅटरमुळे बदली , येणकेण प्रकारे बदली *( हे ऑप्शन सायंकाळपर्यंत पोर्टलला  येणार आहे)*


3) NA - प्रथम नेमणुक दिनांकापासुन याच शाळेत आहेत  *लागू नाही*


सविनय माहितीस्तव..

2 Comments:

Sandhya Sapkale म्हणाले...

2011 मध्ये विस्थापित झालेले शिक्षक बदली पात्र आहेत का

Sandhya Sapkale म्हणाले...