मुख्य सामग्रीवर वगळा
Low strength school लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार नाहीत... #School

कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आता  बंद करणार नाहीत, शालेय शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण  केंद्र शासन पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत ज्या वस्तीपासून १ किंवा ३ किमी अंतरापर्यंत शाळा उपलब्ध नसेल अशा वस्तीतील विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी त्यांना जवळच्या शाळेपर्यंत जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा किंवा…