मुख्य सामग्रीवर वगळा
TeachersTransfer लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

बदली पीडीएफ

शिक्षक बदलीबाबत मार्गदर्शिका डाऊनलोड करा.... राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत सेवेत घेणेबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय...पहा

31 May ऐवजी 30 जून फक्त 2022 बदल्यासाठी

31 May ऐवजी 30 जून फक्त 2022 बदल्यासाठी हा दिनांक असणार आहे. याबाबतीत शासन निर्णय आला आहे.