मुख्य सामग्रीवर वगळा
excel लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

शाळेसाठी साॕफ्टवेअर #school software

📺 *डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र*🖥 डिजिटल स्कूल पुणे समूहाचे तंत्रस्नेही समूहसदस्य श्री आत्माराम हंडेसर यांनी शाळेसाठी निर्मिती केली आहे.      सदरील साॕफ्टवेअर संगणकावर अधिक उपयुक्तपणे चालणार आहे.            इ.१ली ते ७वी या वर्गांचे सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापन ;शाळा सोडल्याचा दाखला…