मुख्य सामग्रीवर वगळा
how to write essay लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

Essay writing निबंध लेखन #essay

"मी.... मी कचरा बोलतोय !!!...." उडून जातो कधी वाहून जातो नाहीतर धूर बनून उंच आभाळी ही जातो.....माझ्या अशा अवस्था होतात बरं का?      खूप दिवसांनी मन हलके करायचे होते ,आज संधी भेटली तेव्हा मांडावी वाटली माझीही व्यथा.....     मी दुसरा तिसरा कोणी नव्हे तर मी आहे कचरा...... हो मी आज …