मुख्य सामग्रीवर वगळा
india news लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

आता नाॕन क्रिमिलेअर अट रद्द

खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्याबाबत. या बाबतचा शासन निर्णय दि. ४/५/२०२३ खाली दिलेल्या लिंकवर पाहू शकतात. अशीच नवनवीन माहिती साठी या सा…