मुख्य सामग्रीवर वगळा
sun mission लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

ISRO Aditya-L1 Live Streaming #isro #aadityal1 #sunmission

आदित्य L1 हे सूर्याचा अभ्यास करणारे पहिले अंतराळ आधारित भारतीय मिशन असेल.  पृथ्वीपासून अंदाजे 1.5 दशलक्ष किमी अंतरावर असलेल्या सूर्य-पृथ्वी प्रणालीच्या लॅग्रेंज पॉइंट 1 (L1) भोवती हेलो ऑर्बिटमध्ये अंतराळयान ठेवले जाईल.   #india sun mission ISRO Aditya-L1 Live Streaming: Aditya L1 चे…

Isro sun mission Aditya-L1

Aditya L1 shall be the first space based Indian mission to study the Sun.  The spacecraft shall be placed in a halo orbit around the Lagrange point 1 ( L1 ) of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million km from the Earth. A satellite placed in the halo orbit around the L1 point…