मुख्य सामग्रीवर वगळा
udise plus लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

ऑनलाईन पध्दतीने माहितीचे प्रमाणपत्र प्रमाणित करून दि. ३०/०८/२०२३ पर्यंत अपलोड

सन २०२२-२३ यु-डायस प्लस प्रणालीमध्ये शाळा, विद्यार्थी व शिक्षक माहिती राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरावरून ऑनलाईन पध्दतीने माहितीचे प्रमाणपत्र प्रमाणित करून दि. ३०/०८/२०२३ पर्यंत अपलोड करणेबाबत. दि. ०८/०८/२०२३ रोजी युडायस बाबत ऑनलाईन पध्दतीने सर्व राज्याची आढावा मिटींग घेतली होती. सदर मिटी…