मुख्य सामग्रीवर वगळा
#Back to school लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

शाळा सुरु करणेबाबत.... शासननिर्णय

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील इ. १ ली ते १२ वी च्या शाळा सुरु करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकाऱ्यांना प्रदान करणेबाबत आज राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.        सविस्तरपणे जी.आर. वाचा ..... जी.आर.पहा....

राज्यभरात इंग्रजी शाळा आजपासून सुरु होणार

राज्य शासनाने शाळा सुरू करण्यासाठी कोणतीच परवागनी दिली नाही.  त्यानंतरही राज्यात 'मेस्टा' या संघटनेशी संलग्न असलेल्या मुंबई वगळता राज्यातील शाळा आज (दि.17) सुरू करण्याचा निर्णय मेस्टा संघटनेशी संलग्नित इंग्लिश स्कूल संस्थाचालकांनी घेतला आहे.         महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट…

मुरुमखेडावाडी शाळेत पाखरं आनंदाने झेपावलीत....#back to school

मुरुमखेडावाडी शाळेत पाखरं आनंदाने झेपावलीत.... मार्च २०२० नंतर  जवळजवळ २० महिन्यानंतर  १ ली ते ४ थी वर्ग सुरु झाले.        पहिला दिवस मुलांचा उत्साह गगन भरारी घेणाराच जणू...... हक्काची सुंदर  शाळा व येथे पाऊल पडले ते वेगळया विश्वात रमले......          २४ पैकी  २२ विद्यार्थी उपस्थित होत.…