मुख्य सामग्रीवर वगळा
Lpg accident लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

एलपीजी सिलेंडर अपघात झाल्यावर कंपनी देते नुकसान भरपाई Lpg accident,

आपण घरात वापर असलेला सिलेंडरचा जर अचानक स्फोट झाला तर त्याबाबत नुकसान भरपाई देण्याची  जबाबदारी गॕस कंपनीचीअसते.   एलपीजी सिलेंडरचा स्फोट  झाला अथवा गॅस गळतीमुळे (Gas leak) अपघात झाला तर ग्राहक म्हणून तुमचे अधिकार कोणते हे माहित करून घेणे आवश्यक आहे. नुकसानभरपाई करिता  50 लाख रुपयांपर्…