मुख्य सामग्रीवर वगळा
echallan लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

तुमच्या वाहनावर कुठला चालान आहे का?

आज डिजिटल तंत्रज्ञान इतके विकसित झालेले असून यामुळे अनेक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत आहेत. वाहन दंड संहिता या क्षेत्रात अग्रेसर असून आज पावती न फाडता त्या दंडाचे ई चालान पोलीस यंत्रणेकडून वाहन चालकास आकारल्या जात असून आता कित्येकदा आपणांस याविषयी कल्पना ही राहत नाही.   जेव्हा याबाबतीत नोट…