मुख्य सामग्रीवर वगळा
shikashk badli लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

शिक्षक बदल्या २०२२ शासन निर्णय Teacher transfer

जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत... शासन निर्णय   जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्यां ह्या ऑनलाईन पध्दतीने करण्याबाबत संदर्भाधीन दिनांक ७.४.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे. २. सन २०२२ मध्ये…