डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

मराठा योद्धा मनोज पाटील यांच्यावर लिहिलेली सुंदर कविता...

 मराठा योद्धा मनोज पाटील....

🚩🚩🚩🚩🚩

कवी: दत्ता टरले 9420219159

😊🚩🚩🚩👏🏻


करून जिवाचं रान

बसला वाघ जिद्दीने..

लोटले भले भले ते

आपुल्या हुशार बुद्धीने

😇😇🚩🚩🚩🚩🚩


मग जागली सूड बुद्धी

केला क्रूर  खाकी हल्ला

मग पेटला अजुन सूर्य

गोडीत दिला सल्ला

🚩🚩🚩🚩😊

त्या लाठ्या कट्या छेरे

त्या किंकाळ्या गाजल्या

मग जागला अजुन मराठा

गावोगावी तुताऱ्या वाजल्या

🚩🚩🚩🚩💪💪


आजी माजी दमले

जो तो येऊन झटला..

पण वाघ तो मराठा

एक कण मागे न हटला

🚩🚩🚩🚩🚩


ना द्वेष केला कुणाचा

ना मान ही तिथे कुणाला

द्या माझ्या हक्काचे मज

एका स्वरात म्हणाला

🚩🚩🚩😊😊


मरणाला सामोरे जावे

हे प्रेम किती जातीचे..

हा मावळा खरा शिवबांचा

नाते महाराष्ट्र मातीचे

🚩🚩🚩🚩😊😊


हाच सूर्य आहे मराठा

हा आरक्षणाचा दाता

उठा जागे व्हा ओळखा

हा खरा मराठा नेता

😊🚩🚩👏🏻👏🏻🤝🤝


कवी: दत्ता टरले 9420219159

🚩🚩🚩🚩🚩🚩