डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

गट-क संवर्गातील सरळसेवेने रिक्त पदे भरण्याबाबतची जाहिरात २०२३

 सार्वजनिक आरोग्य विभाग,


गट-क संवर्गातील सरळसेवेने रिक्त पदे भरण्याबाबतची जाहिरात २०२३ aarogyavibhag

शासन मान्यता पत्र क्रमांक : पदभरती-२०२१/प्र.क्र.२८८/सेवा-५, दि. २१-५-२०२१ व सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे शासन निर्णय...• आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली विविध नियुक्ती...


प्राधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील गट क संवर्गातील खालील पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. यासाठी


महाराष्ट्रातील विविध परिक्षा केंद्रावर ऑनलाईन परिक्षा घेण्यात येईल. • प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये जी.आर पहा👇


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: